Sysselsättningsgapet mellan vita och icke-vita invånare i landet är fortsatt astronomiskt stort både bland låg- och högutbildade och trots högkonjunkturen

Andelen inrikes födda kvinnor som har en lång akademisk eftergymnasial högskoleutbildning och som har ett arbete: 91,8%
Andelen kvinnor födda i Afrika, Asien och Latinamerika som har en lång akademisk eftergymnasial högskoleutbildning och som har ett arbete: 64,8%

Andelen inrikes födda män som har en lång akademisk eftergymnasial högskoleutbildning och som har ett arbete: 91,1%
Andelen män födda i Afrika, Asien och Latinamerika som har en lång akademisk eftergymnasial högskoleutbildning och som har ett arbete: 77,2%

Andelen som är överutbildad och överkvalificerad för sitt yrke är dessutom mycket hög bland de högskoleutbildade som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika: Bland dem som exempelvis har bott i Sverige i tio år är hela 62% överutbildade för sitt arbete och ”rakt av” är 47% av de högskoleutbildade som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika överutbildade för sitt arbete.

Andelen inrikes födda som har en lång akademisk eftergymnasial högskoleutbildning och som har ett ledningsarbete: 9%
Andelen födda i Afrika, Asien och Latinamerika som har en lång akademisk eftergymnasial högskoleutbildning och som har ett ledningsarbete: 4%

Och bland de som har bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika och vilka saknar en gymnasieexamen så ser det tyvärr än mer illa ut samtidigt som många majoritetssvenskar som saknar ett fullständigt gymnasiebetyg har rätt så goda chanser att hitta ett jobb och bli anställd och inte minst då en mycket hög andel majoritetssvenskar som har ett arbete är underutbildade och underkvalificerade, d v s de saknar en formell utbildning och en examen men har trots det ett i många fall s k ”fint jobb”, medan omvänt en mycket hög andel av utomeuropeisk bakgrund-invånarna som har ett arbete är överutbildade och överkvalificerade, d v s de har en formell utbildning och en examen men har trots det i många fall ett s k ”lågstatusjobb”:
arbetslöshet i juli 2016 bland majoritetssvenskar med gymnasieutbildning: ca 3%
arbetslöshet i juli 2016 bland majoritetssvenskar utan gymnasieutbildning: ca 6%
arbetslöshet i juli 2016 bland utomeuropeisk bakgrund-invånare med gymnasieutbildning: ca 20%
arbetslöshet i juli 2016 bland utomeuropeisk bakgrund-invånare utan gymnasieutbildning: ca 50%

Ovanstående astronomiska skillnader mellan i praktiken vita och icke-vita invånare i landet går bara att hitta i Sverige idag både i hela i-världen, i hela västvärlden och inom EU, och trots högkonjunkturen så ökar arbetslösheten bland utomeuropeisk bakgrund-invånarna medan den är nere på så låga nivåer bland majoritetssvenskarna att det knappt ens går att uppnå lägre procentsiffror än så.