Hälften av alla ledamöter i myndigheternas styrelser är nu kvinnor medan endast kring 4 procent har utomnordisk bakgrund

Efter närmare tre decenniernas (ja, det är många år vi talar om, men trots allt finns det en tydlig progression som går att avläsa i siffror under dessa nästan 30 år) målmedvetet jämställdhetsarbete som varje år har följts upp med noggrann statistik (dock baserad på två könskategorier) är nu hälften eller t o m 51 procent av alla ledamöter i de statliga myndigheternas styrelser och insynsråd kvinnor och detsamma gäller ordförandeposterna, och vilket torde vara världsunikt liksom helt på sin plats i det land som leds av världens hittills enda feministiska regering:
 
 
Senast jag ”kollade” var dock ej mer än mellan 1,5-4 procent av ledamöterna i de statliga myndigheternas styrelser av utomnordisk bakgrund, och merparten var dessutom européer och nordamerikaner, och vilket naturligtvis beror på den omvända (totala) bristen på ett målmedvetet jämlikhetsarbete som regelbundet följs upp och kvantifieras utifrån självidentifikation (exempelvis utifrån ras, etnicitet, religion och språk) trots världens hittills enda antirasistiska regering.