Klyftorna i skolresultat fortsätter att växa mellan landets vita och icke-vita barn och unga

Klyftorna växer stadigt och i alltför många fall både mycket snabbt och mycket kraftigt just nu under rådande högkonjunktur i ett av världens absolut rikaste och (materiellt sett åtminstone) mest framgångsrika (och fortfarande även mest jämlika) suveräna nationalstater på jorden (och dessutom ett land som styrs av en socialistisk-ekologistisk regering som har utropat sig till världens och historiens första och hittills enda feministiska och antirasistiska regering i äkta svensk exceptionalistisk splendid isolation-stil) och när högkonjunkturen bromsar in och lågkonjunkturen kommer tyder alltför mycket på att det kommer att bli smått katastrofalt för de som det redan går dåligt för och som är i underläge och sackar efter.
 
De redan mycket stora och växande klyftorna mellan de vuxna majoritetssvenska invånarnas (i huvudsak de vita invånarna i landet) och utomeuropeisk bakgrund-invånarnas (i huvudsak de icke-vita invånarna i landet) bosättningsmönster, boendestandard, privatekonomi, bidragsberoende, sysselsättningsgrad, lönenivå, arbets- och anställningsförhållanden o s v o s v är en sak men än värre (tycker i varje fall jag – så klart är det illa när vuxna lider och mår dåligt och har det tufft och för j-ligt men det är etter värre när barn och unga misslyckas och går ner sig redan innan de ens har hunnit bli vuxna) är att klyftorna även växer stadigt och kraftigt bland barn, ungdomar och unga vuxna och återigen i huvudsak mellan majoritetssvenska barn, ungdomar och unga vuxna (i huvudsak landets vita barn och unga) och barnen, ungdomarna och de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund (i huvudsak landets icke-vita barn och unga) vad gäller både kunskapsresultat och betyg och gymnasie- och högskolebehörighetsnivåer, d v s alltför höga procentandelar per årskull av barnen, ungdomarna och de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund klarar helt enkelt inte eller har inte kommit in på gymnasiet och/eller på högskolan och i alltför många fall har alltför många av dem antingen inte kommit in på och/eller kommit ut från gymnasiet eller högskolan, d v s även om de klarar att ta sig in på gymnasiet eller högskolan så kommer många inte ut därifrån med en examen:
 
 
Samtidigt ökar andelen barn, ungdomar och unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund stadigt för varje årskull som ”kommer till” (via biologiska födslar, via invandring, via adoption o s v) medan andelen majoritetssvenska barn, ungdomar och unga vuxna hela tiden minskar i antal och denna tendens går mycket fort just nu och bl a p g a att många års fallande fruktsamhetstal bland majoritetssvenskarna nu ”tar ut sin rätt” (och denna trend går nu att tydligt avläsa i staplar och tabeller och är dessutom irreversibel såvida inte landets fertila majoritetssvenskar plötsligt och hastigt och lustigt börjar ”göra” mängder med barn under de kommande åren) medan merparten av landets invånare med utomeuropeisk bakgrund just nu är i fertil ålder plus att de som invandrar från den utomeuropeiska världen är unga eller t o m mycket unga.
 
Jag skrev om detta i Expressen för knappt ett år sedan och tog kanske visserligen i då, d v s jag använde s k ”brösttoner” och jag försöker numera så gott det går att undvika att reproducera åtminstone de för barnen, ungdomarna och de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund allra mest extrema, stigmatiserande och ”nedsättande” siffrorna vilka alltför ofta leder till att alltför många tänker och tycker att de helt enkelt inte ”håller måttet”, inte ”ska vara här i landet” och kanske t o m är genetiskt ”defekta”, ”livsodugliga” och ”undermåliga” ”lågliv” samt att de är svagbevågade och lågintelligenta (för så hette det tidigare vad gäller de adopterade med utomeuropeisk bakgrund när de misslyckades och gick ner sig en masse men de är då bara 60 000 och märktes därför knappt i statistikens värld – de icke-adopterade unga med utomeuropeisk bakgrund utgör idag åtskilliga 100 000-tals invånare) och naturligtvis går det åtminstone för en del att få ett bra liv i Sverige även utan att ha klarat högstadiet eller gymnasiet:
 
 
Jag menade i varje fall att en snabbt växande och snart smått jättelik icke-vit ung underklass håller på att ta form i både de statistiska siffrornas och i de materiella kropparnas värld (d v s bakom varje siffra hittas ju en just nu levande homo sapiens-organism som är folkbokförd i det svenska befolkningsregistret) mitt framför allas våra ögon, d v s vi sitter alla på första parkett och ser detta hända och ske just nu, i skrivande stund, IRL och i realtid och samtidigt som denna underklass då är mycket ung så blir majoritetssvenskarna som demografisk kategori bara allt äldre och äldre och äldre för varje år som går, och tyvärr verkar då allt ha blivit än värre under det senaste året vad gäller de stadigt fallande skolresultaten bland barnen, ungdomarna och de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund medan skolresultaten bland de majoritetssvenska barnen, ungdomarna och de unga vuxna omvänt bara tycks bli bättre och bättre (och vilket naturligtvis är mycket glädjande).