Land efter land i den postkoloniala världen reglerar, inskränker eller förbjuder västerlänningars möjlighet att adoptera eller nyttja surrogatmödraskap

Politiskt reaktionära, kulturkonservativa och extremnationalistiska ledare, partier och rörelser är inte bara på stark frammarsch i västvärlden utan är det också i den postkoloniala och utomvästerländska världen där de i många fall (liksom i västvärlden) i praktiken redan styr och har tagit över makten och en av ytterst få positiva konsekvenser av denna reaktionära, konservativa och nationalistiska våg som formligen översvämmar den postkoloniala och utomvästerländska världen och som också innebär en allt aggressivare antivästerländsk politik är (åtminstone enligt mig) de bakslag efter bakslag som den västerländska reproduktionsindustrin har drabbats av under de senaste åren med kraftigt fallande adoptionssiffror, adoptionsbyrå efter adoptionsbyrå som går i konkurs, land efter land som lagstiftar om och reglerar både adoptions- och surrogatverksamheten och ett ökande antal länder som t o m förbjuder utlänningar, som i praktiken innebär västerlänningar, från att adoptera eller nyttja och anlita surrogatmödrar i respektive land.

Samtidigt har den västerländska efterfrågan på och det västerländska behovet av barn aldrig varit större än i skrivande stund, d v s aldrig någonsin har så många västerlänningar och både singlar (både kvinnor och män dessutom) liksom par (både gifta par, sambos och allt oftare och numera också särbos) och hetero- liksom icke-heterosexuella velat och försökt reproducera sig utanför kroppen, d v s med hjälp av reproduktionstekniker av alla de slag och samtidigt har heller aldrig fruktsamhetstalen bland de västerländska majoritetsbefolkningarna varit så låga som just nu när västland efter västland tvingas se sina infödda majoritetsbefolkningar åldras och ”tyna bort” för varje år som går och dessutom allt snabbare och alltmer oåterkalleligt (d v s det är numera helt enkelt biologiskt omöjligt att vända denna trend och få upp födelsetalen bland de västerländska majoritetsbefolkningarna).

Sedan är det så klart en stor sorg för den enskilde individen när så många majoritetsvästerlänningar som lever just nu kommer att dö barnlösa liksom att det är tragiskt att västerlänningarna hela tiden stadigt minskar i antal liksom som andel av världsbefolkningen.
”Members of the East African Legislative Assembly, who are currently sitting in Kampala, want EAC partner states to abolish international child adoption to stop the likelihood of children falling into the hands of traffickers. EALA on August 19 passed a general purpose report on the rights of the child, which wants EAC partner states — Uganda, Kenya, Tanzania and Burundi — to change their laws to restrict adoption of children to their nationals only.”
”I Indien har regeringen lagt fram ett omtalat lagförslag som ska förbjuda kommersiellt surrogatmödraskap. Om parlamentet stödjer förslaget kommer varken indiska medborgare eller utlänningar längre kunna betala fattiga kvinnor för att föda fram deras barn.”