SvDs chefredaktör Fredric Karén försvarar Nya Tiders rätt att få delta i bokmässan med ett citat av en högerradikal biskop

Svenska Dagbladets chefredaktör Fredric Karén drar en lans för det han kallar ”invandringskritiska” Nya Tiders (som enligt denne helt enkelt bara har som ”affärsidé” att ”skriva negativt om invandrare och flyktingar” – d v s Karén vägrar uppenbarligen att beteckna Nya Tider, som visserligen erhåller presstöd, som en högerextrem tidning med nationalsocialistiska kopplingar) rätt att få vara på Bokmässan i Göteborg och citerar Stockholmsbiskopen Manfred Björkquist: ”Vi måste vara toleranta mot de intoleranta.”

Björkquist, på sin tid en både kristen, nationalistisk och försvarsvänlig aktivist på den radikala unghögerkanten och inom folkhögskole- (han grundade bl a Sigtunastiftelsen) och ungkyrkorörelsen som tillsammans med den högerextreme Karlstadsbiskopen J.A. ”Fädernas kyrka” Eklund ska ha myntat och populariserat folkkyrkotermen, var gift med Ruth Kjellén, dotter till Sveriges mest kände statsvetare genom tiderna Uppsalaprofessorn Rudolf Kjellén som myntade och populariserade folkhemsbegreppet (liksom termerna ”nationalsocialism”, ”geopolitik” och ”biopolitik”) under en tid när ”folk” till stora delar var liktydigt med ras (jfr den samtida tyska Völkische-rörelsen) och ännu inte hade fyllts med ett socialistiskt innehåll.

Björkquist fortsatte att vara en politisk aktivist även som Stockholms förste biskop och stöttade de svenska finlandsfrivilliga under Vinterkriget och även under det s k Fortsättningskriget tillsammans med Bernadotte:arnas blivande pastor nazisten Hans Åkerhielm när uppemot 65-75 procent av de rikssvenska krigsfrivilliga vid fronten i Karelen var högerextremister och nationalsocialister och på 1970- och 80-talen var Björkquist medlem i Svensk-Finlands Vänner som då leddes av den högerextreme överläkaren S. Gunnar Edlund. 1940 var Björkquist även medlem i nygrundade Försvarsfrämjandet som bildades av högerextrema officerare tillhörande fascistiska Sveriges nationella förbund som likt Björkquist hade deltagit i 1910- och 20-talens hårda försvarsdebattstrider och i upptakten och efterspelet till det s k Bondetåget 1914 som fällde Staafs vänsterliberala regering och under 1940-talet prenumererade Björkquist även på de fascistiska nysvenskarnas tidning Vägen framåt.