Om det nya hyperheterogena och hypersegregerade Sverige och om det antirasistiska Sverige

Svenska Dagbladet om det nya hyperheterogena och hypersegregerade Sverige och om de antirasistiska svenskarna – d v s fortfarande och utan konkurrens världens i särklass mest antirasistiska (och antifascistiska) suveräna statsbildning och ”folkslag” på jorden men samtidigt västvärldens kanske mest segregerade och segmenterade samhälle vars rasliga, religiösa och språkliga heterogenitet i rasande takt och bara inom några år är på nivå med USAs, Kanadas, Australiens, Storbritanniens och Frankrikes hypermångfald i siffrornas värld:
 
 
”Tre fjärdedelar av befolkningen anser att integrationen i Sverige fungerar dåligt. Samtidigt känner fyra av tio svenskar inte någon invandrare från ett utomeuropeiskt land, visar nya siffror från SvD/Sifo. Ändå ses Sverige som en moralisk stormakt… 46 procent av svenskarna vill att lagar och regler ändras så att färre flyktingar får uppehållstillstånd i Sverige, visar en undersökning som SvD låtit Sifo göra… Integration och immigration är de frågor som svenskarna anser är allra viktigast, långt före traditionella vattendelare som skola, vård och arbetsmarknadsfrågor, enligt SOM-institutet. Samtidigt har Sverige gått från att vara ett relativt homogent folk till ett av de EU-länder som har störst andel invånare med utländsk härkomst i förhållande till landets storlek… Sysselsättningsgraden för utrikes födda är 68 procent jämfört med 83 procent för inrikes födda. Och bland de som kommit till Sverige och ändå fått ett jobb känner sig en tredjedel överkvalificerade för sitt arbete. Allra tuffast att komma in i samhället är det för människor som kommer hit från länder utanför Europa.”
 
Det ska tilläggas att Svenska Dagbladet har valt en visserligen föredömligt inkluderande hållning i sitt reportage och i Sifo-undersökningen: De allra flesta invånare i landet med utomeuropeisk bakgrund känner så klart andra med utomeuropeisk bakgrund undantaget utlandsadopterade och möjligen vissa blandade som har växt upp med en helt frånvarande utomeuropeisk förälder. Tidigare undersökningar har nämligen visat att 41 procent av alla infödda majoritetssvenskar aldrig interagerar med invånare med utomeuropeisk bakgrund och 42 procent gör det sällan. Att 66 procent av MP-väljarna uppger att de inte känner någon utomeuropeisk invandrare är därför inte förvånande.