Överklasshögerextremister fortsätter att hylla och minnas varandra på SvD:s och DN:s familjesidor

I åtminstone två decenniers tid har jag mer eller mindre lusläst DN:s och SvD:s familjesidor och fr a de ofta smått svassande och överdrivet skrytsamma minnesord, dödsrunor och nekrologer som publiceras efter prominenta och oftast rätt så mäktiga och förmögna medborgares frånfälle och inte minst då den svenska extremhögern och dess smått famösa socialgrupp ett-falang formligen älskar att vörda, hylla och åminna alla sina avlidna släktingar, vänner, kollegor och kamrater.
 
Två av de allra mest flitiga nekrologförfattarna från den svenska extremhögerns mer finare salonger har under många år varit den numera avlidne koreaforskaren, krigsveteranen, lektorn, underrättelseagenten och jur dr mm Åke J. Ek samt överläkare S. Gunnar Edlund som i dagens SvD skriver om den nyligen bortgångne statsheraldikern, museichefen, militärhistorikern, friherren och fil lic mm Jan von Konow tillsammans med direktör Finn Hultgren.
 
Både von Konow (se https://tobiashubinette.wordpress.com/category/jan-von-konow), Edlund (se https://tobiashubinette.wordpress.com/2013/08/16/silvia-stf) och Hultgren har alla varit medlemmar i högerextrema Försvarsfrämjandet och åtminstone Edlund och Hultgren har också varit medlemmar i fascistiska Sveriges nationella förbund liksom i Svensk-tyska föreningen (se https://tobiashubinette.wordpress.com/category/svensk-tyska-foreningen) och i en mängd andra överklassbetonade sällskap och klubbar.
13659044_10153807659930847_6671550168244041113_n.jpg