Svenskarna är än en gång det mest s k toleranta, inkluderande och antirasistiska folket i Europa

I Pew Research Center’s senaste undersökning om hur invånarna i tio olika europeiska länder ser på invandrare och flyktingar och fr a på icke-kristna och icke-vita minoriteter så framstår svenskarna som varande bland de allra mest s k toleranta gentemot judar, gentemot romer och gentemot muslimer.

I undersökningen framgår det att 5 procent av de svenska respondenterna hyser negativa attityder gentemot judar, 42 procent gentemot romer och 35 procent gentemot muslimer. Greker (55 procent), ungrare, italienare och polacker (24 procent) hyser de mest negativa attityderna gentemot judar, italienare (82 procent), greker, ungrare och fransmän (61 procent) hyser de mest negativa attityderna gentemot romer och ungrare (72 procent), italienare, greker och polacker (66 procent) hyser de mest negativa attityderna gentemot muslimer.

Vidare hamnar svenskarna på ohotad förstaplats vad gäller åsikten att ökad raslig och etnisk mångfald leder till ett bättre samhälle (36 procent) liksom på ohotad förstaplats vad gäller åsikten att flyktingar bidrar till samhället genom sin arbetsförmåga och arbetskraft (62 procent). I Grekland (63 procent), Italien, Ungern och Polen (40 procent) svarade omvänt höga procentandelar nej på frågan om ökad raslig och etnisk mångfald leder till ett bättre samhälle och i Ungern (82 procent), Polen, Grekland och Italien (65 procent) svarade omvänt höga procentandelar nej på frågan om flyktingar bidrar till samhället genom sin arbetsförmåga och arbetskraft.

Slutligen framstår svenskarna som det europeiska folk som hyser de utan konkurrens allra mest inkluderande attityderna gentemot de som inte är födda i landet (d v s att vara född i Sverige), de som inte talar det dominerande språket (d v s svenska språket), de som inte tillhör den dominerande religionen (d v s den lutheranska tron) och de som inte delar landets dominerande vanor och traditioner (OBS: i undersökningen frågades det ej explicit om dominerande värderingar i landet i fråga): Endast en fjärdedel av de svenska respondenterna hyser exkluderande attityder gentemot de som inte uppfyller dessa fyra ”krav” jämfört med hela 86 procent av ungrarna och 40 procent av tyskarna.

Sammantaget framstår det s k svenska folket även i denna undersökning än en gång och för ”femtielfte” gången i ordningen som det mest s k toleranta, inkluderande, antirasistiska och troligen även antifascistiska ”folkslaget” i Europa. De mest s k intoleranta, exkluderande och negativa attityderna gentemot invandrare och flyktingar och gentemot icke-kristna och icke-vita minoriteter hittas som alltid i Östeuropa och Sydeuropa medan länderna i Västeuropa, och troligen även inkluderande de övriga nordiska länderna, hamnar i en slags mittenposition där både negativa och positiva attityder existerar sida vid sida och återigen framstår Sverige som Europas och sannolikt även västvärldens och världens antirasistiska och antifascistiska solitär eller enfant terrible beroende på ens åsikt och perspektiv.

Lede-chart-3 kopia.png

One comment

  1. Pingback: Svenskarna är än en gång det mest s k toleranta, inkluderande och antirasistiska folket i Europa | Liberyx