Arbetslösheten bland födda i Afrika och Mellanöstern 900-1000% högre än bland majoritetssvenskar

Arbetsförmedlingens färska s k verksamhetsstatistik som släpptes idag visar att arbetslösheten fortsätter att minska dramatiskt just nu bland de inrikes födda, och särskilt gäller det svaga grupper som unga vuxna inrikes födda, medan arbetslösheten tvärtom ökar just nu bland de utrikes födda trots rådande högkonjunktur och tyvärr troligtvis även bland de s k ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund som räknas in i kategorin inrikes födda.
 
Idag är 4,1 procent av de inrikes födda arbetslösa, vilket i praktiken innebär en arbetslöshet på kring 3 procent bland de infödda majoritetssvenskarna, medan osannolika över 21 procent av de utrikes födda numera är arbetslösa vilket fortsätter att innebära att Sverige är det i-land, västland och europeiska land där skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är som allra störst.
 
Vidare innebär det att 30 procent av landets invånare födda i Afrika och Asien (läs: fr a i Västasien eller Mellanöstern) är arbetslösa, vilket innebär att arbetslösheten är surrealistiska 900-1000 procent högre bland landets utomeuropeiska invånare än bland majoritetssvenskarna. I alltför många miljonprogramsområden i landets storstäder och mellanstora kommuner innebär det slutligen en förvärvsfrekvens på kring 45-55 procent medan förvärvsfrekvensen i landets historiska stadskärnor och villa- och radhusområden omvänt kan uppgå till över 85 procent.