Spridda siffror om asiater i Sverige

Antalet permanent boende nordost- och sydostasiater i Sverige exkluderande diplomater, affärsfolk, utbytesstudenter o s v och inkluderande de s k första och andra generationerna samt de adopterade och de blandade (ned till s k 50%-nivå): 200 000

Andel kvinnor: 65-70%
Andel barn: 25-30%
Antal adopterade: 25 000
Antal blandade: 50 000
Antal kvinnor i heterosexuella intimrelationer med icke-asiatiska och fr a vita män: 80 000
Antal män i heterosexuella intimrelationer med icke-asiatiska kvinnor: 10 000
Antal ”helasiater” i endogama heterosexuella ”helasiatiska” s k invandrarfamiljer: 40 000