Expressen far med osanning vad gäller ras- och vithetsforskningens position inom den svenska högskolevärlden

Expressens ledarredaktion antyder att det skulle finnas ett svenskt forskningscentrum om vithetsstudier eller åtminstone ett väletablerat svenskt forskningsfält som ägnar sig åt svenska vithetsstudier:
 
 
Sanningen är den att ytterst få svenska forskare självidentifierar och självkategoriserar sig som vithetsforskare samt att det inte finns en enda centrumbildning eller forskningsmiljö någonstans i landet som ägnar sig åt kritiska ras- och vithetsstudier och endast en handfull svenska forskare operationaliserar överhuvudtaget rasbegreppet.
 
Det som finns är ett i praktiken avslutat svenskt forskarnätverk för svenska kritiska ras- och vithetsstudier som undertecknad har ansvarat för under perioden 2014-16, och som bl a har anordnat ett dussintal fysiska forskarmöten samt 6-7 offentliga föreläsningar med kritiska ras- och vithetsforskare från fr a den engelsktalande världen där kritiska ras- och vithetsstudier idag är ett institutionaliserat forskningsområde.
 
Sanningen är vidare den att den absoluta majoriteten av alla svenska forskare och framför allt de mest radikala och progressiva svenska antirasistiska och antifascistiska forskarna, vare sig de står till höger eller till vänster och vare sig de är majoritets- eller minoritetssvenskar och vare sig de är samhälls- eller kulturvetare, snarare disidentifierar sig med att vara vithetsforskare och framför allt och inte minst så tar de med bestämdhet i den ultraradikala och hypermilitanta svenska (färgblinda) antirasismens och (marxistiska alternativt vänsterliberala) antifascismens namn avstånd från rasbegreppet och talar i stället och hellre om ”rasism” och självdefinierar och benämner sig följaktligen som rasismforskare i stället för att kalla sig för kritiska rasforskare, vilket undertecknad och möjligen ytterligare 2-3 svenska forskare explicit gör om ens så många som det.