Jan von Konow avliden, Sveriges f d statsheraldiker och högerextremist

Friherre Jan von Konow, johanniterriddare, major, förläggare, militärhistoriker och liksom f d chef för Armémuseum, knuten till Kungliga Hovstaterna mm mm har avlidit. Under hela efterkrigstiden var von Konow engagerad i den svenska extremhögern samtidigt som han gjorde en s k borgerlig karriär:
 
Jan von Konow var fr a mångårig medlem i Försvarsfrämjandet som bildades 1939 av högerextrema officerare knutna till Sveriges nationella förbund, och publicerade genom decennierna ett stort antal artiklar i dess olika organ Folkförsvaret, Effektivt försvar och Fritt militärt forum liksom att han även var skribent i Contra och Salt samt medlem i Ungsvenska klubben mm. Under sin tid som statsheraldiker engagerade von Konow konstnären Bror Jacques de Wærn som vapenmålare, också han högerextremist och knuten till Nordiska rikspartiet.
13090333_10153766728135847_2126207311_n