De flesta vita britter röstade för ett EU-utträde medan de flesta icke-vita britter röstade mot

Den brittiska folkomröstningen avspeglar inte bara stora generations-, klass- och regionala motsättningar utan också stora etnisk-rasliga och religiösa motsättningar:
 
En absolut majoritet motsvarande över 65-75 procent av de icke-vita och icke-kristna britterna röstade för att stanna kvar i EU, och särskilt gällde det svarta britter (d v s den demografiska kategorin Black British), brittiska muslimer (British Muslims) och brittiska asiater (British Asians), medan en majoritet motsvarande över 55 procent av de vita britterna (d v s den demografiska kategorin White British eller White Britons) röstade mot och fr a gällde det de vita britter som sympatiserar med och röstar på UKIP, vilka totalt beräknas utgöra över 25 procent av alla röstberättigade vita britter.
England brexit.jpgUKIP 2014England non-white