Den finländske filosofen Georg Henrik von Wright var pangermanist, pro-nazitysk och rasideolog

SvD:s understreckare handlar idag om Georg Henrik von Wright:
 
 
Påminner gärna om att den finländske filosofen Georg Henrik von Wright, elev till Eino Kaila och Wittgensteins efterträdare i Cambridge, Finlands utan konkurrens mest kände forskare och intellektuelle portalgestalt ute i världen, den nya vänsterns (återigen utan konkurrens) mest pessimistiske filosof, ledamot av Finlands akademi och svenska Vetenskapsakademien mm mm, var en s k pangermanist och intog en pro-tysk hållning under mellankrigstiden och även lät publicera sig i svensk högerextrem press under krigsåren såsom i fascistiska Sveriges nationella förbunds Nationell tidning, och vilket Nora Hämäläinen naturligtvis inte nämner i dagens SvD, då den mytomspunne von Wright är närmast ”helgonförklarad” av dagens finska högskole- och forskarvärld.
 
von Wright skrev också flera artiklar där han varnade för den vita västerländska civilisationens och de vita globala kolonialimperiernas undergång om inte Nazi-Tyskland vann kriget och ”räddade Europa”, han benämnde asiater som ”apor” i artiklar i högerextrem finlandssvensk press och beskrev ett framtida Stor-Finland i rasidelogiska termer och Karelen benämndes som ”Östmark” enligt pangermanistisk och nazitysk terminologi. von Wright engagerade f ö även sin handledare, mentor och professor Eino Kaila, som också han var högerradikal, i sitt högerextrema skriftställarskap.
 
För ett antal år sedan hjälpte jag den finska motsvarigheten till Kalla fakta att gräva fram von Wrights högerextrema, pangermanistiska, rasistiska och rasideologiska förflutna som än idag är närmast tabu att tala om och ta upp i Finland, och inte minst då den finlandssvenska adelsfamiljen von Wright fortfarande är ett namn att räkna med (och som dessutom har fortsatt att ”producera” forskarnamn såsom Södertörns högskolas nuvarande rektor Moira von Wright, som dock har vänsterbakgrund).
 
Stora delar av den finlandssvenska aristokratin, eliten och övre medelklassen drogs till extremhögern och rastänkandet under mellankrigstiden och krigsåren liksom försvarliga delar av den ”rikssvenska” dito, dock i långt mindre utsträckning än de finlandssvenska övre skikten, och i de efterlämnade och bevarade högerextrema matriklarna och tidningarna hittas idag välkända efternamn som Aminoff, von Essen, Gripenberg, Bergenstråle, Möllersvärd, Cronstedt, Ruin, Stålhammar, Svinhufvud, Rehbinder, Mannerstråle, Boije af Gennäs, von Born, Jägerskiöld, von Bonsdorff, af Petersen, Munck af Fulkila, Procopé, Schulman, Snellman, Tigerstedt, Toll och Uggla.