Latinamerikaniseringen av de svenska rasrelationerna fortsätter i rasande takt

DN presenterar idag nya chock- och katastrofsiffror över arbetslösheten bland de utrikes födda, som i praktiken nästan enbart innebär utomeuropéerna, och påminner samtidigt om att de kring 150 000 nyanlända som just nu ingår i Migrationsverkets mottagningssystem ännu inte finns med i den offentliga statistiken överhuvudtaget:
 
 
För utrikes födda var arbetslösheten i hela landet 21,4 procent i april 2016 medan den låg på 4,7 procent bland inrikes födda, och då en mycket hög andel av de inrikes födda är s k ”andrageneration:are” så innebär det att arbetslösheten bland majoritetssvenskarna just nu ligger på kring 2,5-3 procent. Den absoluta majoriteten av de arbetslösa som har utländsk bakgrund vare sig de är utrikes eller inrikes födda har bakgrund utanför västvärlden, d v s i Afrika, Asien eller Latinamerika.
 
I april 2011 fanns det bara 33 kommuner där arbetslösheten bland de utrikes födda översteg 30 procent men numera gäller denna skyhöga arbetslöshetssiffra bland utrikes födda i hela 107 av landets 290 kommuner, och så sent som 2012 hade ingen svensk kommun en arbetslöshet bland utrikes födda som översteg 50 procent – det är en siffra som idag gäller för 12 kommuner och allt tyder tyvärr på att denna sistnämnda siffra kommer att öka inom en snar framtid.
 
andel arbetslösa bland de utrikes födda i landets 290 kommuner:
 
mellan 50-58,7%
2011: 0 kommuner
2016: 12 kommuner
 
mellan 40-50%
2011: 4 kommuner
2016: 31 kommuner
 
mellan 30-40%
2011: 29 kommuner
2016: 64 kommunner
 
mellan 5,5-29%
2011: 257 kommuner
2016: 183 kommuner
 
Samtidigt är sysselsättningsnivån bland majoritetssvenskarna ”all time high” just nu, d v s den har sannolikt aldrig varit högre än vad den är idag och den är sannolikt den högsta i världen – troligen kommer inget annat folkslag i världen någonsin att kunna slå den rekordhöga sysselsättningsnivå och den likaledes rekordlåga arbetslöshetssiffra som gäller just nu bland majoritetssvenskarna.
 
Tyvärr tyder allt på att utomeuropéernas situation i Sverige inte kommer att förbättras när den just nu närmast överhettade högkonjunkturen övergår till lågkonjunktur eller åtminstone till mer ”normala” förhållanden och när de 10 000-tals nyanlända, vilka nästan alla har utomvästerländsk bakgrund, börjar dyka upp i arbetsmarknadsstatistiken.
 
Den svenska paradoxen fortsätter med andra ord att göra sig gällande på alla sätt och vis:
 
Inget annat land i världen kan uppvisa en så progressiv, vänsterliberal, inkluderande och antirasistisk integrations- och antidiskrimineringspolitik som Sverige och ingen annan ekonomi i världen är så dynamisk, innovativ, kreativ, expansiv o s v som den svenska i skrivande stund och majoritetssvenskarna, unga som äldre, kvinnor som män, arbetare som akademiker, stockholmare som skåningar o s v o s v, går just nu ”på knäna”, d v s de jobbar som aldrig förr, samtidigt som både den offentliga och privata sektorn desperat och tyvärr alltför ofta förgäves ”skriker” efter ny arbetskraft då behovet av att nyanställa aldrig har varit så stort som idag på den svenska arbetsmarknaden men samtidigt ökar arbetslösheten alltmer bland landets invånare med utomvästerländsk bakgrund liksom tyvärr även boendesegregationen mellan landets invånare med utomvästerländsk bakgrund och majoritetssvenskarna som just nu formligen skenar och för att strö ytterligare salt i såren på landets invånare med utomvästerländsk bakgrund så sjunker tyvärr även skolresultaten stadigt bland landets barn och unga med utomvästerländsk bakgrund från grundskole- till högskolenivå.
 
Samtidigt blir majoritetssvenskarna och de nordiska, europeiska och västerländska invandrarna allt äldre och äldre för varje år som går, en klar majoritet är redan över 45 år och uppemot en tredjedel om inte fler är redan över 65, och i många majoritetssvenska stadsdelar domineras den s k gatubilden redan av 50-70-åringar, medan landets invånare med utomvästerländsk bakgrund faktiskt bara blir allt yngre och yngre p g a högre fruktsamhetstal och fortsatt invandring av unga eller t o m extremt unga personer – över 90 procent av alla nyanlända är omvänt under 45 år gamla och bland landets alla invånare som just nu är mellan 0-30 år gamla uppgår andelen som har utomvästerländsk bakgrund till åtminstone 20 procent om inte mer, och denna procentsiffra är dessutom än mer för att inte säga kraftigt förhöjd i de tre storstadsregionerna och i landets mellanstora städer.
 
Vi är helt enkelt i rasande takt på väg emot en s k latinamerikansk ”rasregim” och ”rassamhälle” där den vita delen av totalbefolkningen i huvudsak har jobb och lever gott eller t o m mycket gott med skapliga eller t o m mycket höga löner och med tillräckliga eller t o m mycket stora förmögenheter medan mycket höga andelar av den icke-vita delen av totalbefolkningen står mer eller mindre helt utanför arbetsmarknaden (och ej ens tillhör arbetarklassen i egentlig mening) och därmed också utanför samhället i stort samtidigt som de icke-vita invånarna är påtagligt eller t o m extremt mycket yngre (de är fr a i s k fertil ålder) än de vita invånarna (vilka omvänt i stor utsträckning ej längre är i s k fertil ålder överhuvudtaget).