Den färgblinda svenska antirasismen fortsätter att leva och frodas: SvD Kultur far med osanning om jämlikhetsdata

Sofia Lilly Jönsson skriver om den amerikanska presidentvalskampanjen och Bernie Sanders i dagens SvD Kultur och måste så klart passa på att ge en hård svensk ultraradikal och hyperortodox antirasistisk och antifascistisk känga åt den amerikanska ”identitetspolitiken” och framför allt åt den ”genomrasistiska” amerikanska staten som utifrån jämliketsdatametoden använder sig av kategorierna ras och etnicitet i sin offentliga statistik och på äkta svenskt ultraradikalt och hyperortodoxt antirasistiskt och antifascistiskt vis skriva att:
 
”Här måste man som svensk stanna upp och fundera över begreppen. Vi använder inte längre ordet ras när vi talar om människor. Medan amerikanerna ivrigt för statistik över etnicitet ner till minsta skiftning i hudton, är det i Sverige förbjudet att hålla den typen av register”.
Sanningen är dock den att jämlikhetsdata som USA praktiserar inte är förbjudet i Sverige och inte heller handlar om register på något sätt – det är i stället vi som bor och lever i Sverige som är registrerade med unika personnummer i ett (folkbokförings)register som USA och den absoluta majoriteten av världens suveräna stater mer eller mindre helt och hållet saknar, och vilka i stället just tillämpar anonym statistik utifrån jämlikhetsdatametoden, och det är heller inte så att varje enskild amerikan ”registreras” ned till minsta hudton – det handlar om ett mindre antal ras- och etnicitetskategorier vilka invånarna själva väljer att identifiera sig med (eller ej) och vilka dessutom förändras och uppdateras över tid.
 
Den svenska ultraradikala och hyperortodoxa antirasistiska och antifascistiska myten att snart sagt alla länder på jorden utom Sverige är fullständigt besatta och fixerade vid ras och fr a att de registrerar sina invånare efter ras är ironiskt och paradoxalt nog som allra mest utbredd bland och kolporterad av högutbildade politiskt medvetna antirasister och antifascister på både höger- och vänsterkanten och den hållning som likaledes delas av både högern och vänstern och som säger att ras inte finns då den svenska forskarvärlden har kommit fram till och bestämt att ras är en social konstruktion, och som har lett till att Sverige har avskaffat rasbegreppet som första land i världen att göra det och som gör att Sverige under ledning av världens hittills första och enda antirasistiska (och feministiska) regering på jorden arbetar aktivt för att få andra länder att också göra det, utgör på alla sätt och vis fortfarande den hegemoniska svenska ultraradikala och hyperortodoxa antirasismen och antifascismen.