Ett urval Karlstadsbor som var medlemmar i diverse högerextrema organisationer och partier

En något senfärdig ”illuster” ”illustration” till mitt tidigare inlägg om extremhögern i Karlstad https://tobiashubinette.wordpress.com/2015/12/13/karlstad-och-varmland-den-svenska-extremhogerns-fodelseort – ett urval Karlstadsbor som var medlemmar i diverse högerextrema organisationer och partier.
 
Och än en gång ber jag för femtielfte gången om ursäkt för att jag ”hänger ut” åtskilliga aktade och hedervärda SACO-, akademiker-, elit-, överklass- och socialgrupp ett-namn vars barn och barnbarn i de allra flesta fall är vid liv och vars barn och barnbarn i flera fall är radikala vänsteraktivister och/eller militanta antirasister och antifascister:
 
Medlemmar i pro-nazityska Riksföreningen Sverige-Tyskland:
Fritz Bouvin, ingenjör, Karlstad (1941)
Carl G Carlsson, köpman, Kungsgatan 21, Karlstad (1942)
Joel Elgemark, optiker, Drottninggatan 27 5 tr, Karlstad (1942)
Ragnar Fröding, kapten, Hamngatan 22, Karlstad (1942)
Arvid Gustafsson, kamrer, Karlstad (1942)
Edv Holmstrand, seminarielärare, Karlstad (1942)
Arvid Högström, doktor, Karlstad (1942)
Axel Kjellander, disponent, Box 69, Karlstad (1942)
Åke Klinte, tandläkare, Kungsgatan 12, Karlstad (1942) (1943)
Enar Lundström, advokat, Karlstad (1942) (1943)
Edvin Mayer, fil dr, Klaraborgsgatan 8, Karlstad (1942) (1943)
E Melcher, kapten, Karlstad (1942) (1943)
AF Nilson, ingenjör, Götgatan 11, Karlstad (1943)
Per Norell, doktor, Karlstad (1943)
Erik Nyréen, lärare, Karlstad (1941)
Carl Olsen, slöjdlärare, Fjellstedtsgatan 24, Karlstad (1942) (1943)
Fritz Olsson, direktör, Concordia, Karlstad (1942)
Bror Pettersson, direktör, Pihlgrensgatan 6, Karlstad (1942) (1943)
Göran Silfverhielm, kapten, V Milo, Karlstad (1942) (1943)
Per Stolpe, lektor, Algatan 3, Karlstad (1942)
Harry Svensson, lektor, Malmtorgsgatan 3, Karlstad (1942) (1943)
Sven H Svensson, kamrer, Kungsgatan 8, Karlstad (1943)
Birgitta Söderström, fil stud, Lillgatan 4, Karlstad (1942) (1943)
Axel Törner, kapten, Box 18, Karlstad (1942) (1943)
Gunnar Wahlström, grosshandlare, Karlstad (1942) (1943)
Sophie Wendt, gymnastikdirektör, Drottninggatan 48, Karlstad (1941) (1943)
Simon Wennberg, disponent, Karlstad (1942) (1943)
Åke Wennberg, ingenjör, Drottninggatan 9, III, Karlstad (1942)
Rudolf Öberg, hamnförman, Hamnkontoret, Karlstad (1943)
 
Medlem i fascistiska Svensk opposition 1941:
Adolf Alstermark, ingenjör, Stagneliusgatan 3, Karlstad
Karin Andersson, fru, Råtorpsvägen 36B, Karlstad
Karl Andersson, förvaltare, Råtoprsvägen 36B, Karlstad
Nils Bagge, ingenjör, Pilgården 4, Karlstad
Eric Barthelsson, handlare, Mariedalsgatan 4, Karlstad
Gustaf Bergström, filare, Östra Kyrkogatan 4, Karlstad
Karl V Björk, skräddarmästare, John Erikssonsgatan 22, Karlstad
Fritz Bouvin, ingenjör, Drottninggatan 9, Karlstad
Åke Burendahl, jur kand, Tingshuset, Karlstad
Gottfrid Carlsson, köpman, Pilgården 2, Karlstad
Ruth Edsgård, fru, Södra Edsberg, Karlstad
G Ericsson, handlare, Råtorpsvägen 22, Karlstad
L Flogfäldt, expeditionsvakt, Fryksellsgatan 3, Karlstad
Torgny Frey, stud, Strand, Karlstad
Karl Hallgren, kontorist, Vikengatan 27, Karlstad
AG Hed, verkstadsarbetare, Konduktörsgatan 5, Karlstad
Helge Hult, chaufför, Västra Torggatan 4, Karlstad
Sara Högberg, kontorist, Norrgårdsgatan 5, Karlstad
Nils Högbom, jägmästare, Malmbergsgatan 3, Karlstad
N Chr Jensen, konsul, Orrholmen, Karlstad
Ove Jensen med fru, agronom, Frossnäsgård, Karlstad
Alma Johansson, fröken, Orrholmen, Karlstad
L Fr Larsson, disponent, Välsviken, Karlstad
Erik J Lindh, civilingenjör, John Erikssonsgatan 15, Karlstad
S Mellstedt, löjtnant, I2, Karlstad
AF Nilsson, ingenjör, Götgatan 11, Karlstad
V Nilsson, föreståndare, Romstadsvägen 3, Karlstad
Adolf Nyhlén, fabrikör, Nygatan 19, Karlstad
Karin Nylin, postexpeditör, Karlstad
Holger Rehnberg, åkeriägare, Karlagatan 26, Karlstad
Albin Rune, prost, Villagatan 1, Karlstad
Ernst Sahlin, skogsförvaltare, Orrholmen, Karlstad
Maj Svensson, fru, Kungsgatan 8, Karlstad
Sven-H Svensson, kamrer, Kungsgatan 8, Karlstad
R Wagner, ingenjör, Älvgatan 10, Karlstad
Curt Wannberg, direktör, Västra Torggatan 4, Karlstad
Olov Wannberg, ingenjör, Pilgården 8, Karlstad
Å Wennberg, ingenjör, Drottninggatan 9, Karlstad
 
Medlemmar i nationalsocialistiska lindholmspartiet NSAP/SSS:
Tage Arvidsson, Karlstad (DSN 99/1936)
Erik Berghult, Karlstad (DSN 99/1936) (DSN 99/1937)
Arne Bergman, Småland (UF 12/1942) Karlstad (UV 5/1943)
AH Emilsson, Karlstad (DSN 99/1937)
Anders Erhard, Uppsala (DSN 100/1935) Karlstad (DSN 99/1936) Uppsala (DSN 98/1937)
Lola Gardell, Karlstad (SF 26/1937)
Olov Göthlin, Håbygård, Karlstad (DSN 32/1933)
Bertil Hanes, Karlstad (DSN 99/1936)
Per Hellquist, Karlstad (DSN 32/1933)
Lennart Johnsson, Karlstad (DSN 32/1933)
Erik G Jonasson, Karlstad (DSN 99/1936)
G Karlsson, Karlstad (DSF 51-52/1944)
Ingemar Karlsson, Karlstad (SF 24/1938) (UF 1/1942) (UF 12/1942) (UV 5/1943)
Ingvar Karlsson, Karlstad (SF 26/1937)
Ralph Lund, Karlstad (DSN 100/1935)
Sune Lundbäck, Karlstad (SF 26/1937) (SF 24/1938)
Åke Lundbäck, Karlstad (SF 26/1937)
Oscar Lundhberg, Karlstad (DSN 32/1933)
Bengt Lundholm, Uppsala (DSN 50/1934) (DSN 100/1935) Karlstad (DSN 99/1936)
Lars Mörling, Karlstad (DSN 96/1938)
Olle Nilsson, Karlstad (UF 1/1942) SFK (DSF 51-52/1942) (UF 12/1942) (SF 22-23/1944) (SF 21-22/1945)
Sven-Olov Nilsson, Karlstad (UF 8/1940) (UF 12/1942) (UV 5/1943) (DSF 51-52/1944) Stockholm (SF 22-23/1944) (SF 21-22/1945)
Gunnar Nordling, Karlstad (UF 12/1942)
John Park, Karlstad (SF 26/1937)
Arne Rolff, Karlstad (UF 12/1942) (UV 5/1943)
Stig Sandström, Karlstad (DSN 32/1933)
Rudolf Sivert, Örebro (DSN 32/1933) (DSN 100/1935) Karlstad (DSN 99/1936) Örebro (SF 24/1936) (DSF 51-52/1941)
Karl-Axel Söderström, Karlstad (DSN 99/1937)
Lars Gunnar Söderström, Karlstad (SF 26/1937) (SF 24/1938) (DSF 51-52/1941)
Valle Wiederström, Karlstad (UF 8/1940) (UF 1/1942) (UF 12/1942)
Sture Wolgast, Karlstad (SF 26/1937)
Lars Yngveson, Karlstad (UF 1/1942) (UF 12/1942)
 
Medlemmar i fascistiska Sveriges nationella förbund:
Anna Andersson, Karlstad (NT 51-52/1936) (NT 50-51/1937) (NT 52/1938)
Carl Andersson med fru, Karlstad (NT 52/1938)
Kerstin Bergsjö, Karlstad (NT 50-51/1937) (NT 52/1938)
Sigvard Bergsjö med fru, Karlstad (NT 51-52/1935) (NT 51-52/1936) (NT 50-51/1937) (NT 52/1938)
Lennart Bonnevier, Karlstad (NT 51-52/1936)
John Bengtsson, Karlstad (NT 51-52/1935)
Gustaf Ericsson med fru, Karlstad (NT 51-52/1936)
Åke Gerdhem med fru, Karlstad (NT 51-52/1936)
Elsa Göthe, Karlstad (NT 50-51/1937)
Gustav Jonsson, Karlstad (NT 52/1938) (NT 51-52/1941)
S Kjellegård med fru, Karlstad (NT 51-52/1936)
Martin Sandborg, Karlstad (NT 52/1938)
Maj Svensson, Karlstad (NT 51-52/1935) (NT 50-51/1937) (NT 52/1938) (NT 51-52/1940)
Sven H Svensson med fru, Karlstad (NT 51-52/1934) (NT 51-52/1935) (NT 51-52/1936) (NT 50-51/1937) (NT 52/1938) (NT 51-52/1940)
NV Torpe, Karlstad (NT 51-52/1935) (NT 51-52/1936) (NT 50-51/1937) (NT 52/1938)
Nils Wegner med fru, Skoghall (NT 51-52/1934) (NT 51-52/1935) Karlstad (NT 51-52/1936) Skoghall (NT 52/1938)
Olov Wennberg med fru, Karlstad (NT 51-52/1936) (NT 50-51/1937) (NT 52/1938)
Åke Wennberg med fru, Karlstad (NT 51-52/1936) (NT 50-51/1937) (NT 52/1938)
 
Medlemmar i nationalsocialistiska furugårdspartiet SNSP:
Erik Berghult, Karlstad (VK 16-17/1933)
Verner Bodin, Karlstad (VK 16-17/1933)
Sten Burén, Karlstad (VK 16-17/1933)
Olov Flodin, hälsov tills man, Vasalunden, Karlstad (1931)
Olle Geverts, Karlstad (VK 16-17/1933)
Fritz Hedh, Karlstad (VK 16-17/1933)
Einar Jansson med familj, Karlstad (VK 16-17/1933)
Hilding Jansson, Karlstad (VK 16-17/1933)
Albert Johansson, Karlstad (VK 16-17/1933)
EH Johansson, Karlstad (VK 16-17/1933)
JF Johansson, målare, Karlstad (1931)
David Lindqvist, Karlstad (VK 16-17/1933)
Mattie Lindqvist, Karlstad (VK 16-17/1933)
AF Nilsson, Karlstad (VK 16-17/1933)
Eric Nilsson med familj, Karlstad (VK 16-17/1933)
Ingeborg Norder, Karlstad (VK 16-17/1933)
Elsa Nyberg, Karlstad (VK 16-17/1933)
Agnar ”Atta” Olsson, Karlstad (VK 16-17/1933)
Gustaf Åhström, Karlstad (VK 16-17/1933)
John Åstrand, Karlstad (VK 16-17/1933) (NST 33/1934)
Rudolf Öberg med famlij, förman, Hamnkontoret, Karlstad (1931) (VK 16-17/1933) (NST 51-52/1935)