Om icke-västerländska visuella och språkliga stereotyper av vita människor

I den ständigt pågående och aldrig avslutade debatten (och även forskningen) om visuella (och performativa) rasstereotyper av olika minoriteter och av icke-vita människor generellt vilka i de allra flesta fall härrör från det s k koloniala bildarkivet och är ett direkt (kultur)arv från den koloniala epoken så är det mycket sällan som frågan om och förekomsten av olika visuella och även materiella och performativa framställningar och iscensättningar av vita människor tas upp och vilket även gäller i relation till den likaledes aldrig avslutade debatten (och även forskningen) om olika textuella framställningar av minoriteter, av den icke-västerländska världen och av icke-vita människor vare sig det handlar om litterära texter, vetenskapliga texter eller medietexter vilka emanerar från det s k koloniala biblioteket och likaledes är ett direkt (kultur)arv från kolonialismen.

 

Vad gäller textuella framställningar av européer, västerlänningar och vita människor så finns det idag flera studier om hur exempelvis de olika ursprungsfolken i de båda Amerika upplevde och uppfattade de vita erövrarna och nybyggarna och detsamma gäller hur de olika folken, rikena, imperierna och civilisationerna i Afrika och Asien erfor och skrev om de vita invasionerna och bosättarna och om den europeiska kolonialismen.

 

Mig veterligen har dock få om ens några studier undersökt hur den icke-västerländska världen målade, tecknade, illustrerade, porträtterade och i flera fall också skulpterade vita människor under kolonialtiden, och vilka omväxlande benämndes rent språkligt som ”stornäsor”, ”långnäsor”, ”vita djävlar”, ”vita demoner”, ”levande lik” (människokroppar som ruttnar tenderar generellt att se vita ut), ”skäggingar”, ”håringar”, ”rödskallar” (i vissa icke-västerländska kulturer uppfattas ljust och blont hår som rött) o s v. Och inte minst i relation till den ständigt pågående och aldrig avslutade debatten om s k omvänd rasism, d v s hur minoriteter och den icke-västerländska världens olika folkslag, länder och kulturer betraktar och benämner vita människor på ett stereotypt sätt så hade ju en sådan studie varit av intresse.

13330543_10153710430215847_1761230502_n13335435_10153710430300847_806161048_n13349093_10153710430130847_1796586928_nJesuit_with_Japanese_nobleman_circa_1600la-et-cm-battle-little-bighorn-stanford-red-horse-drawings-20151104