Nya alarmerande katastrofsiffror över låginkomsttagarna bland landets utomeuropeiska minoritetsinvånare

Nya och rätt så makabra och alarmerande siffror över låginkomsttagarna bland landets minoritetsinvånare och över (de accelererande) inkomstskillnaderna i landet mellan majoritets- och minoritetsbefolkningen (och än en gång ber jag om ursäkt för att jag än en gång ”hänger ut” fr a afrikanernas, asiaternas och ”andrageneration:arnas” ytterst prekära för att inte säga katastrofala privatekonomiska situation):
 
procentandel med en låg disponibel inkomst samt taxerad medianinkomst (av både tjänst och näringsverksamhet) inklusive skattepliktig pension, sjukpenning o s v (och exklusive ej skattepliktiga bidragsformer och offentliga transfereringar av olika slag) 2014 utifrån födelseland/region/kontinent och i åldersgruppen 20-64 år:
 
födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar (d v s de s k majoritetssvenskarna): 10% (227 700 kr)
födda i Sydamerika: 19,7% (207 100 kr)
födda i Sverige med en utrikes född förälder (d v s de s k blandade): 20,6% (203 100 kr)
födda i Europa utanför EU och Norden (d v s i huvudsak delar av Balkan och Östeuropa): 24% (193 000 kr)
födda i Asien: 37% (165 100 kr)
födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar (d v s den s k ”andragenerationen”): 44% (148 400 kr)
födda i Afrika: 45,1% (146 800 kr)
 
Kommentar 1: Med en låg disponibel inkomst menas de som har en inkomst som är mindre än 60% av medianinkomsten.
Kommentar 2: Det är ytterst oroväckande för att inte säga skrämmande att fr a de s k ”andrageneration:arna” uppvisar så låga inkomstnivåer samt att så många av dem är låginkomsttagare.
Kommentar 3: Naturligtvis bygger ovanstående siffror enbart på taxerad inkomst – d v s inga ”svarta” inkomster, inga diasporaekonomiska transaktioner och inga ”pengar i kuvert”-betalningar är medtagna.