Om familjen Dickson och extremhögern

Besökte nyss det fantasyliknande slottet Tjolöholm där den en gång så rika Göteborgsfamiljen Dickson huserade, som bl a byggde upp sin förmögenhet på kolonialhandeln och även omnämns som en av de svenska köpmannafamiljer som ska ha tjänat pengar på den transatlantiska slavhandeln. Dicksonfamiljen har även ”producerat” ett flertal namn inom den svenska extremhögern varav Harald bör vara den mest namnkunnige inom akademin i egenskap att ha slutat som professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg 1955–71. Harald Dickson tillhörde fascistiska Nysvenska rörelsen och likaledes fascistiska Sveriges nationella förbund på 1930-talet då han som student publicerade artiklar i högerextrem press om bl a ”nationell folkhushållning”. Inom armén hittades bl a kapten EA Dickson som var lindholmsnazist samt ryttmästare Patrick Dickson, frivillig i den habsburgska armén under Första världskriget och medlem i pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland 1942-43 och även Oscar Dickson som ägde och drev ett plantage på Sri Lanka som då ingick i Brittiska imperiet var medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland 1942-43.

 
Den mest namnkunnige av alla Dicksons inom den svenska extremhögern är dock utan konkurrens Haralds bror James Dickson, agronom, kammarherre och moderat riksdagsledamot under tre decennier och långt in i efterkrigstiden samt krigsfrivillig i Finland 1939-40 och i Norge 1940. Liksom många västsvenska elitmän var han medlem i Götiska förbundet och han kunde ståta med många medaljer och utmärkelser på alla otaliga herrklubbsmiddagar han besökte och deltog i under sin levnad såsom riddare av Vasaorden, Patriotiska sällskapets guldmedalj, kommendör av Finlands vita ros orden, norska Sankt Olavs orden samt den nazityska Örnens orden som han emottog 1941 när han verkade som agent inom den svenska pro-tyska militära underrättelsetjänsten C-byrån som till stora delar bestod av (f d) medlemmar i fascistiska (och överklassiga) Sveriges nationella förbund som även James hade tillhört. James förmedlade bl a kontakt mellan det statliga svenska underrättelseväsendet och det som skulle komma att bli det högerextrema svenska Stay Behind-nätverket då han hade goda förbindelser med de svenska SS-frivilliga som hade överlevt östfrontens masslakt och återvände till Sverige 1944-45.
 
Under kriget var James även medlem i och en av grundarna av Riksföreningen Sverige-Tyskland liksom i pro-nazistiska Svensk-tyska föreningen och efter kriget var han knuten till både Sveriges nationella förbund och Nysvenska rörelsen, och han brännmärkte den parlamentariska demokratin i ett föredrag för nysvenskarna så sent som 1960 samtidigt som han utan problem kunde verka som moderat riksdagsledamot. 1946-48 var James tillsammans med friherrinnan Leijonhufvud inblandad i affären kring Falken, flottans gamla skolfartyg, som inköptes av den svenska extremhögern och transporterade och fraktade flera nazistiska flyktingar och krigsförbrytare från kontinenten som hade lyckats ta sig till Sverige vid krigsslutet till Argentina där de fick asyl av Perón och i många fall kom att göra lysande karriärer under de efterföljande militärjuntorna, och 1947 organiserade han en insamling tillsammans med general Archibald Douglas för att hylla Nationalsocialistiska blockets gamle partiledare krigshjälten och översten Martin Ekström inför dennes 60-årsdag. James Dickson är ett av många exempel på moderata riksdagsledamöter som ända in på 1990-talet både kunde vara riksdagsledamöter för Moderata samlingspartiet och samtidigt vara aktiva inom extremhögern.
 
Kommentar 1: Naturligtvis är dagens Moderata samlingspartiet på alla sätt och vis ett demokratiskt parti som numera aldrig skulle tolerera och inhysa riksdagsledamöter som samtidigt är aktiva inom extremhögern.
 

Kommentar 2: Naturligtvis är dagens Dickson-släkt inte på något sätt ansvarig för sina släktingars och anförvanters handlingar under 1900-talet lika lite som att någon annan svensk förmögen och mäktig överklassfamilj och elitsläkt som en gång engagerade sig för extremhögern skulle vara det.