Andelen (och antalet) doktorander med utomeuropeisk bakgrund fortsätter att vara extremt låg

Högskolenybörjare läsåret 2014/15 med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika:

Födda i Sverige med två föräldrar födda i Afrika: 693 (Etiopien 189, Somalia 176, Eritrea 107, Marocko 80)
Födda i Afrika: 700 (Somalia 166, Etiopien 74, Burundi 48, Nigeria 46)
Födda i Sverige med två föräldrar födda i Asien: 2348 (Irak 529, Iran 507, Libanon 420, Syrien 348)
Födda i Asien: 3183 (Irak 1274, Iran 396, Afghanistan 214, Syrien 165)
Födda i Sverige med två föräldrar födda i Sydamerika: 292 (Chile 180, Peru 47, Uruguay 20, Bolivia 17)
Födda i Sydamerika: 324 (Chile 80, Brasilien 60, Peru 57, Argentina 20)

Kommentar: Landets invånare med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika är numera relativt väl representerade som nybörjarstudenter vid högskolorna men många hoppar tyvärr av och avslutar inte högskolestudierna med en godkänd, uttagen och avslutad examen och vidare är de extremt koncentrerade till specifika yrkesutbildningar och program och samtidigt kraftigt underrepresenterade för att inte säga i det närmaste frånvarande inom fr a de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena.

Doktorandnybörjare läsåret 2014/15 med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika:

Födda i Sverige med två föräldrar födda i Afrika: 0
Födda i Afrika: 18
Födda i Sverige med två föräldrar födda i Asien: 28
Födda i Asien: 96 (Iran 31, Irak 30)
Födda i Sverige med två föräldrar födda i Sydamerika: 0
Födda i Sydamerika: 13

Kommentar: Det är extremt svårt för särskilt den s k ”andragenerationen” att bli antagen som doktorand vid en svensk högskola, antingen då de inte klarar konkurrensen om doktorandtjänsterna eller då de inte strävar efter att doktorera överhuvudtaget. Läsåret 2014/15 antogs totalt 1799 doktorander vid samtliga svenska högskolor och vilket innebär att landets invånare med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika är kraftigt underrepresenterade som nyantagna doktorander oavsett om de har invandrat eller tillhör den s k ”andragenerationen”.

Doktorander inskrivna läsåret 2014/15 med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika:

Födda i Sverige med två föräldrar födda i Afrika: 19
Födda i Afrika: 80 (Etiopien 11, Kenya 11)
Födda i Sverige med två föräldrar födda i Asien: 101 (Iran 32, Indien 17, Vietnam 14)
Födda i Asien: 594 (Iran 259, Irak 95, Kina 62, Indien 21)
Födda i Sverige med två föräldrar födda i Sydamerika: 19
Födda i Sydamerika: 99 (Chile 23, Brasilien 22, Colombia 16, Peru 12)

Kommentar: Dessa siffror redovisar samtliga doktorander som var inskrivna på en svensk högskola och som hade bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika under läsåret 2014/15 inklusive de ovanstående doktorandnybörjarna. Läsåret 2014/15 var totalt 20 949 doktorander inskrivna vid samtliga svenska högskolor vilket innebär att landets invånare med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika är kraftigt underrepresenterade som doktorander oavsett om de har invandrat eller tillhör den s k ”andragenerationen”. Det är även svårt att säga hur många av dem som i verkligheten är aktiva doktorander och det är än svårare för att inte säga omöjligt att säga hur många av dem som kommer att avsluta forskarutbildningen med en doktorsexamen. Slutligen är doktoranderna med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika extremt underrepresenterade för att inte säga i det närmaste frånvarande inom fr a de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena.