Nya siffror om utomeuropeisk bakgrund-invånarna: Nästan 50 procent av alla invånare födda utanför Europa bor trångbott jämfört med 12 procent bland de inrikes födda

På sistone har svenska SCB med inspiration från sina motsvarigheter i ”genomrasistiska” Danmark och i ”genomrasistiska” Norge där utomvästerländsk bakgrund-invånarna numera rutinmässigt redovisas specifikt och separat (och vilket inte oväntat resulterar i chockerande överrisker och överrepresentationer för utomvästerländsk bakgrund-invånarna i både Danmark och Norge i vad gäller snart sagt allt negativt och destruktivt i livet som går att uttrycka i siffror – fattigdom, sjukdom, arbetslöshet, bidragsberoende, brottslighet o s v o s v o s v) valt att åtminstone ibland särredovisa de som är födda utanför Europa trots all svensk antirasistisk ”hata alla siffror om minoriteter”-kritik som säger att det är ”fel att dela upp så” samt att siffrorna ”pekar ut och stigmatiserar” och gör att ännu fler ”svenssons” blir SD:are såsom i SCB:s senaste undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) som bl a visar följande:

 

Knappt 50 procent av invånarna födda utanför Europa arbetar jämfört med 75 procent av de inrikes födda.

Lite fler än 70 procent av de som är födda utanför Europa har en fast anställning jämfört med närmare 90 procent av de inrikes födda.

Kring 58 procent av invånarna födda utanför Europa är fackligt anslutna jämfört med över 73 procent av de inrikes födda.

12,4 procent av de som är födda utanför Europa är medlemmar i en idrotts- eller friluftsförening att jämföra med över 33 procent av de inrikes födda.

9,3 procent av alla invånare födda utanför Europa uppger att de har dålig hälsa att jämföra med 4,6 procent av de inrikes födda och 16 procent av de förstnämnda uppger att de har svåra sömnproblem jämfört med 8,5 procent bland de sistnämnda.

16,3 procent av de som är födda utanför Europa uppger att de har avstått från tandläkarbesök trots behov jämfört med 6 procent bland de inrikes födda.

16 procent av alla invånare födda utanför Europa har tillgång till fritidshus jämfört med 56 procent av de inrikes födda.

42 procent av alla invånare födda utanför Europa har varken tillgång till fritidshus eller har gjort en semesterresa under det senaste året jämfört med 21 procent av de inrikes födda.

37 procent av de som är födda utanför Europa har någon gång under det senaste året besökt någon teater-, konsert-, opera- eller dansföreställning jämfört med 64 procent av de som är inrikes födda.

71 procent av alla invånare födda utanför Europa bor i hyresrätt att jämföra med 29 procent av de inrikes födda.

Knappt 22 procent av alla invånare födda utanför Europa bor i villa och radhus att jämföra med nästan 60 procent av de inrikes födda.

Nästan 50 procent av alla invånare födda utanför Europa bor trångbott jämfört med 12 procent bland de inrikes födda.

Knappt 14 procent av de som är födda utanför Europa uppvisar en hög utrymmesstandard i sitt boende jämfört med närmare 50 procent av de inrikes födda.

13 procent av de som är födda utanför Europa saknar hemförsäkring jämfört med 2 procent av de inrikes födda.

53,3 procent av alla invånare födda utanför Europa kan inte inom en månad få fram 11 000 kr i kontanter jämfört med 14 procent bland de inrikes födda.

56 procent av alla invånare födda utanför Europa har tillgång till bil jämfört med över 84 procent av de inrikes födda.