USA uppdaterar sina officiella beteckningar på minoriteter

Sverige avskaffar rasbegreppet och fortsätter att använda ”svensk bakgrund” och ”utländsk bakgrund” (d v s den officiella uppdelningen ”svenskar och invandrare” som tidigare hette ”svenskar och utlänningar” och innan dess ”av nordisk ras och av främmande stam” samt ”arier och icke-arier”) som officiella kategorier medan USA uppdaterar sina officiella beteckningar på minoriteterna vilka alla betraktas som amerikaner, d v s i USA är det fullt möjligt att vara amerikan och identifiera sig med en minoritetsgrupp på en och samma gång utan att för den skull vara mindre amerikan och minoriteterna bemyndigas dessutom att benämna sig själva:

http://www.theroot.com/articles/news/2016/05/_negro_oriental_and_indian_to_be_scrubbed_from_all_federal_laws.html