Den svenska boendesegregationen fortsätter att eskalera och är bland den mest extrema i västvärlden

Segregationen inom den svenska boendesektorn och på den svenska bostadsmarknaden fortsätter att växa i allt snabbare takt:

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/segregationen-oekar-i-209-kommuner-24868

SKL:s tidning Dagens Samhälle har undersökt det s k dissimilaritetsindexets utveckling under de senaste 10 åren i landets samtliga 290 kommuner och funnit att segregationen har ökat i hela 209 kommuner och i praktiken i samtliga kommuner som uppvisar en befolkningsökning under samma tidsperiod, och i de resterande 81 kommunerna har segregationen antingen stått stilla eller minskat något.

Sedan 1990-talet har åtskilliga miljarder satsats på att bryta denna negativa och destruktiva trend och på att minska boendesegregationen men trots alla satsningar har boendesegregationen bara eskalerat sedan dess och idag tillhör de tre svenska storstadsregionerna och landets mellanstora städer, och tyvärr även alltfler av de mindre kommunerna, sammantaget västvärldens mest segregerade städer tillsammans med ett antal städer i USA och ett antal städer i Central- och Östeuropa.

Här är landets 35 mest segregerade kommuner utifrån dissimilaritetsindexet: Listan toppas av Botkyrka där idag närmare 60% av befolkningen har utländsk bakgrund och där över 75% av befolkningen under 18 år idag har utländsk bakgrund – i båda fallen i huvudsak utomvästerländsk sådan. Botkyrka är då en av de kommuner som har satsat allra mest på att bryta segregationen som trots detta bara fortsätter att öka.

Botkyrka
Trollhättan
Borlänge
Kristianstad
Landskrona
Göteborg
Örebro
Huddinge
Södertälje
Karlskrona
Linköping
Växjö
Borås
Halmstad
Haninge
Motala
Uddevalla
Malmö
Norrköping
Sandviken
Vårgårda
Sigtuna
Katrineholm
Eskilstuna
Bollnäs
Gävle
Alvesta
Jönköping
Mjölby
Helsingborg
Stockholm
Skövde
Lidköping
Vännäs
Söderhamn

Samtidigt har undersökningar visat att hela 98,6% av svenska folket inte har något emot att bo granne med någon av en annan raslig eller etnisk bakgrund än dem själva och en absolut majoritet av svenskarna är positivt inställda till både invandrare och invånare med utomeuropeisk bakgrund och vilket i både fallen handlar om världsrekord samtidigt som 75-80% av alla majoritetssvenskar inte interagerar med någon med utomeuropeisk bakgrund på fritiden och majoritetssvenskarnas white flight-tröskel ligger på 6-7% och är därmed bland den lägsta i hela västvärlden.

Det ska slutligen också påminnas om att idag äger kring 80% av alla majoritetssvenskar sitt boende i en eller annan form (från de som bor på de stora fideikommissen till minsta lilla bostadsrätt) medan denna procentsiffra i det närmaste är den omvända bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund – d v s ej mer än kring 20% av de sistnämnda äger sitt boende.