Sverige fortsätter att vara det i-land och västland där utomeuropéerna har svårast att få jobb

Igår gav OECD Sverige både ris och ros: Sverige fortsätter att vara ”bäst i klassen” vad gäller s k mångkulturell minoritetspolitik och antidiskriminerings- och integrationspolitik, och Sverige har enligt OECD slagit alla historiska rekord i demografins och ”kropparnas värld” – aldrig någonsin har ett OECD-land tagit emot så många flyktingar och invandrare per capita som just Sverige under de senaste åren.
Disparity.jpg
 
”Svenska folket” är vidare överlägset i-världens, västvärldens och Europas mest pro-”invånare med utomeuropeisk bakgrund”-befolkning, d v s det s k svenska folket är mer positivt inställt till människor som kommer från den utomvästerländska världen än något annat västerländskt ”folkslag”. OECD skriver samtidigt också att Sverige numera är ett av de länder i Europa som uppvisar den mest heterogena befolkningssammansättningen.
Arbetslöshet.jpg
 
Samtidigt påpekar OECD att Sverige fortsätter att vara det OECD-land (d v s i-land/västland) där skillnaden i förvärvsfrekvens ”rakt av” mellan inrikes och utrikes födda är som allra störst, och särskilt gäller det kvinnorna och utomeuropeisk bakgrund-invånarna. Omvänt uppvisar majoritetssvenskarna och särskilt de majoritetssvenska kvinnorna den sannolikt högsta förvärvsfrekvensen i världen just nu.
 
Sedan återstår frågan ”vems fel” allt detta är, och buden är som bekant många och höger/vänster-polariseringen är rätt så extrem från liberalernas ”utomeuropéerna håller inte måttet” (och då fyller SD i: ”och då ska de inte vara här ens”) till socialisternas ”klassklyftorna växer lavinartat” (och då fyller V i: ”och då är det inte en antirasistisk politik som behövs”).
Mat