Idén om Europa och om Väst är av färskt datum

Olof Heilo skriver om den europeiska identitetspolitiken och påminner om att idén och föreställningen om Europa och om den europeiska identiteten och gemenskapen är en relativt ny konstruktion som härrör från Napoleonkrigens, den tyska romantikens, Wienkongressens och de s k konsertstaterna tid och som egentligen först befästes ännu senare i samband med rastänkandet, högimperialismen och framväxten av de europeiska nationalstaterna under 1900-talets andra hälft – d v s idén att Europa är vitt och kristet och består av homogeniserade nationalstater som präglas av marknadsekonomi och liberaldemokrati:

http://www.svd.se/identitetskrisen-ar-europas-arvedel/i/senaste/om/kultur:under-strecket

Inte minst är det antagligen få som nog någonsin idag funderar på varför Europas gräns österut anses gå längs Uralbergen och Kaukasus: Det var både ett sätt för tsar-Ryssland att göra anspråk på att vara ett europeiskt land och ett sätt för detsamma att legitimera den mycket blodiga ”Reconquista”-erövringen av de muslimska, turkiska och mongoliska rikena inom ”Europa” och i förlängningen också av den s k ”Vilda Östern” (d v s den ryska erövringen av Sibirien och Nordasien, som kom att motsvara USA:s erövring av ”Vilda Västern”, d v s av den nordamerikanska kontinenten väster om De tretton kolonierna och Louisianaterritoriet).

På samma sätt har Alastair Bonnett i sin bok The Idea of the West på ett förtjänstfullt vis studerat, dekonstruerat och analyserat framväxten av idén och föreställningen om Väst, Västvärlden och Västerlandet, d v s ”The West against the Rest”-idén om att alla vita, kristna västerlänningar på jorden hör samman utifrån föreställningen om att det finns en slags ödesgemenskap mellan Europa och dess bosättarkolonier över haven, och framför allt med de engelsktalande protestantiska bosättarstaterna (samtidigt som de spansk- och portugisisktalande katolska bosättarstaterna mer eller mindre successivt kom att exkluderas från idén om Väst p g a upplevd och påstådd ”rasblandning” och ”rasdegeneration”), som Bonnett menar uppstod först under mellankrigstiden i samband med Brittiska imperiets storhetstid och när USA höll på att framträda som en ny stormakt men som egentligen först slog igenom på allvar senare under Kalla kriget och som kanske först nu idag under ”kriget mot terrorismen” och ”civilisationernas kamp” upplever sin ”storhetstid”:

https://he.palgrave.com/page/detail/?sf1=barcode&st1=9781403900340