Om receptionen av Tess Asplund

De utlandsadopterade är som alltid både majoritets-Sveriges och minoritets-Sveriges ”tanten/gubben i lådan”-”jokrar” och vandrande projektionsytor – ena stunden är de som vilka svenskar som helst, andra stunden är de invandrare och i ursprungsländerna är de alltsom oftast fortfarande landsmaninnor och landsmän:

http://www.semana.com/nacion/articulo/suecia-maria-teresa-tess-la-calena-que-desafio-neonazis/472414

Och i teorins värld är de utlandsadopterade som alltid fritt flytande, transrasiala, queera och rhizomatiska subjekt och i politikens värld är de som alltid instabila och hemsökande ”out-of-place”-”incontroladas”.