Den grevliga ätten Hamilton och den svenska extremhögern

På Nordiska motståndsrörelsens 1 maj-demonstration i Borlänge igår deltog inte bara ett antal hundra 15-45-åringar utan också flera s k 65-plusare såsom Vera Oredsson, född Schimanski, som var Sveriges första kvinnliga partiledare mellan 1975-78, och som under sitt långa liv har hunnit med att ha varit gift med och överlevt Sveriges två mest kända nazistledare Sven-Olov Lindholm respektive Göran Assar Oredsson. Oredsson ankom till Sverige med Vita bussarna iförd Bund Deutscher Mädel-uniform i samband med att Svenska Röda korset hämtade ”hem” de som hade svenskt påbrå i det sönderfallande Tredje riket våren 1945, och varav många var medlemmar i antingen det tyska eller det svenska nazistpartiet.

En annan av gårdagens demonstranter var Christian Hamilton som håller den grevliga ätten Hamiltons fana högt i sammanhanget: Sedan några år tillbaka är Hamilton skribent för Nordiska motståndsrörelsens nättidning Nordfront och föreläser även för organisationens s k ”nästen”, d v s lokalavdelningar. Likt många andra socialgrupp ett-40-talister (liksom sena 30-talister och tidiga 50-talister) lutade Hamilton tidigare åt vänster och har bl a varit SIDA-biståndsarbetare (vilket f ö flera andra som idag är aktiva inom extremhögern har varit).

 

Hamilton:arna är så välrepresenterade inom den svenska extremhögern att det nästan inte är möjligt att upprätta en fullständig namnlista över dessa men här är i varje fall ett försök:

 

Adolf Hamilton (1914-93). Jur stud, Uppsala. Medlem i Sveriges nationella förbund 1937.
Arran Hamilton (1899-1959). Advokat, Stockholm. Medlem i Svensk-tyska föreningen 1938.
Axel Hamilton, Lomma. Medlem i Sverigedemokraterna 2009.
C Hamilton. Kandidat, Stockholm. Medlem i Svensk-tyska föreningen 1938.
Carl Hamilton (1915-2004). Borgmästare och häradshövding. Medlem i Svensk-tyska föreningen 1938.
Ch Hamilton. Kadett, Stockholm. Medlem i Svensk-tyska föreningen 1938.
Christian Hamilton (1946-). Pilot och flygkapten, Docksta. Medlem i Nordiska motståndsrörelsen 2012-.
Douglas Hamilton (1892-1943). Löjtnant, Stockholm. Frivillig i Spanska inbördeskriget 1936-38 och i División Azul 1941-43.
Erik Lennart Hamilton. Poliskommissarie, Stockholm. Medlem i Carlbergska stiftelsen 1958.
Gert Hamilton. Kommendör och överste, Stockholm. Medlem i Nationalsocialistiska blocket 1934, Svensk-Finlands vänner 1935 och Svensk opposition 1941.
Gilbert Hamilton (1869-1947). Generalmajor, Linköping. Prenumerant på Vägen Framåt 1941 och medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland 1942-43.
Gilbert Hamilton (1867-1945). Ryttmästare, Blomberg. Medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland 1942.
GL Hamilton. Major, Stockholm. Kontakt med Svea Rike 1936.
Harriet Hamilton (1884-1965). Grevinna, Stockholm. Medlem i Svensk-tyska föreningen 1938.
Hj Hamilton. Kapten, Stockholm. Medlem i Svensk-tyska föreningen 1938 och prenumerant på Dagens Eko 1941.
Hugo Hamilton (1889-1971). Kapten, Ålsten. Medlem i Svenska antisemitiska föreningen 1929 och i Riksföreningen Sverige-Tyskland 1942.
Jakob Hamilton. Stiftare av Hamiltonska fonden 1932.
Jarl Hamilton (1919-73). Redaktör, Stockholm. Medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland 1938, i Svensk opposition 1941 och i Sveriges nationella förbund 1942-43.
Knut Hamilton (1888-1973). Kommendör, Nockeby. Medlem i Svensk opposition 1941.
Lili Hamilton (1893-1962). Grevinna, Stockholm. Medlem i Svensk opposition 1941, i Sveriges nationella förbund 1944-55, i Hjälpkommittén för Tysklands barn 1945-61 och i Carlbergska stiftelsen 1957 och skribent i Nation Europa 1952-62.
Madeleine Hamilton (1912-2000). Gymnastikdirektör, Ålsten. Medlem i Svensk-tyska föreningen 1938.
Mac Hamilton (1903-62). Kapten, Stockholm. Medlem i Svensk-tyska föreningen 1938 och i Riksföreningen Sverige-Tyskland 1943.
Percy Hamilton (1891-1971). Kommendörkapten, Stockholm. Medlem i Hjälpkommittén för Tysklands barn 1945-61 och i Carlbergska stiftelsen 1957.
Ragnhild Hamilton. Stockholm. Medlem i Sveriges nationella förbund 1942-43.
Thora Hamilton (1899-1995). Författarinna, Stockholm. Medlem i Svensk-tyska föreningen 1938.

Ulph Hamilton (1920-65). Officersaspirant. Schütze i SS-divisionerna Totenkopf och Wiking 1941 och medlem i Klara-Lidingö FBU 1956.