Majoritetssvenskarnas sysselsättningsgrad når nu ”all time high”-nivåer samtidigt som över hälften av de arbetslösa är utrikesfödda

Påminner gärna om mitt tidigare inlägg om dagens overkligt höga sysselsättningsnivå bland landets majoritetssvenskar i relation till dagens osannolikt låga sysselsättningsnivå bland landets invånare med utomvästerländsk bakgrund mot bakgrund av det statistiska faktum att majoritetssvenskarna jobbar som aldrig förr just nu och nyligen har slagit alla tidigare sysselsättningsrekord både i relation till övriga länder och ”folkslag” och i relation till sig själva – d v s även de tidigare majoritetssvenskarnas rekord har dagens majoritetssvenskar nu slagit:

http://www.europaportalen.se/2016/04/sverige-slar-sysselsattningsrekord

https://tobiashubinette.wordpress.com/2016/04/14/underutbildning-pensionarer-ungdomar-arbete

Det (majoritets)svenska folket, d v s de ”helvita” ”helsvenskarna”, massmobiliseras just nu och går bokstavligen talat ”man och kvinna ur huse” inklusive både unga män och kvinnor och gamla män och kvinnor för att täcka upp för de stora pensionsavgångarna och högkonjunkturens krav på nyanställningar. Inte minst gäller det de majoritetssvenska kvinnorna, de majoritetssvenska ungdomarna och de majoritetssvenska pensionärerna och alla underutbildade och underkvalificerade majoritetssvenskar, och denna majoritetssvenska ”all time high”- och ”peak”-arbetsmarknadsmassmobilisering som äger rum i skrivande stund rör sig nu på en nivå som inte ens kan liknas vid beredskapsåren under Andra världskriget utan snarare handlar det nog mer om den (totalitära) nivå som gällde i Stormaktstidens militärstat.

Aldrig någonsin tidigare har ett ”folkslag” (d v s majoritetssvenskarna, d v s de ”helvita” ”helsvenskarna”) uppnått sådana höga sysselsättningsnivåer som det (majoritets)svenska folket gör just nu: Inte ens i de forna kommuniststaterna var nivån lika hög som den är i dagens Sverige och inte ens i forntidens och järnålderns slavsamhällen var nog sysselsättningsnivåerna på den världshistoriska världsrekordnivå som majoritetssvenskarna just nu uppvisar. Den tidigare socialistiska välfärdsstatens fulla sysselsättning gäller m a o även idag i den nyliberala workfarestaten och än en gång (be)visar majoritetssvenskarna att de klarar av att ”göra allt”, är fullständigt ”outstanding”, närmast ”magiska” och nästan att likna vid de vita gudarna och gudinnorna på jorden.

Samtidigt skriker den svenska arbetsmarknaden efter tusentals och åter tusentals pedagoger och lärare, socionomer och socialarbetare, läkare och sjuksköterskor, ingenjörer och ekonomer o s v o s v och just nu täcks vakanserna i hög grad upp av underutbildade och underkvalificerade majoritetssvenskar då ekvationen helt enkelt inte går ihop och då ”mismatch:en” och ”timelag:en” gör att den högre utbildningssektorn inte lyckas utbilda tillräckligt många ”TCO-studenter” och ”SACO-studenter” för att täcka upp för pensionsavgångarna och högkonjunkturen.

Och samtidigt står den andel av befolkningen som har utomvästerländsk bakgrund alltmer utanför arbetsmarknaden – i inget annat västland är sysselsättningsnivån bland utomvästerländsk bakgrund-invånarna så låg som just i Sverige proportionellt och relativt sett i relation till majoritetsbefolkningen trots pensionsavgångarna och högkonjunkturen och trots alla vakanser inom TCO- och SACO-yrkena.

Samtidigt driver flera politiska partier inklusive även SKL att kravet på att en uttagen högskoleexamen för bl a lärare och socialarbetare ska lättas upp eller avskaffas helt för att överhuvudtaget klara de kommande årens pensionsavgångar och den rådande högkonjunkturen och för att förhindra att TCO- och SACO-lönerna fortsätter att rusa i höjden, och i praktiken är det redan så att höga procentandelar av majoritetssvenskarna som idag arbetar som exempelvis pedagoger, socionomer, ingenjörer, ekonomer o s v o s v saknar en högskoleexamen, och denna andel växer t o m just nu inom flera TCO- och SACO-yrken.

Och slutligen ska det så klart påpekas och påminnas om att många majoritetssvenskar just nu nog känner att de faktiskt håller på att jobba ihjäl sig, att många särskilt TCO- och SACO-majoritetssvenskar nog faktiskt inte vet vad de ska göra med alla pengar som forsar in samtidigt som de inte hinner med något annat än att just jobba och dra in ännu mer pengar och naturligtvis mår inte alla fast anställda heltidsarbetande majoritetssvenskar bra bara för att de just är fast anställda, har heltidsjobb och uppvisar lönenivåer som mycket få ”folkslag” på jorden kan mäta sig med överhuvudtaget, d v s ingen mår självklart bra ”i sig” av att tillhöra det ”folkslag” som råkar vara historiens, mänsklighetens och planetens ekonomiska elit.