Den nordiska extremhögern

Marie Demker anmäler idag i SvD Bengt Lindroths bok ”Väljarnas hämnd. Populism och nationalism i Norden” som försöker förstå varför Norden på senare år har kommit att bli något av den västerländska högerpopulismens epicentrum (bredvid Centraleuropa):

http://www.svd.se/sa-blev-norden-ett-paradis-for-populister/i/senaste/om/kultur:under-strecket

”Inget av de övriga nordiska partierna av denna typ har dock sina rötter i en nynazistisk mylla på det sätt som Sverigedemokraterna har… I stället framstår Sverige som en särling, i vårt land har protesterna mot invandring sina rötter i ett auktoritärt missnöje där den egentliga måltavlan är 60-talets kulturradikalism, individens frigörelse och den brutala moderniseringspolitiken under 60–70-talen.”

Om SD har sina rötter i den s k nationella rörelsen, d v s i extremhögern och nazismen samt i den högerradikala anti-68-rörelsen och även i social-, kultur- och radikalkonservatismen, så emanerar danska DP från ett vänsterliberalt, anti-auktoritärt och t o m kulturradikalt 70-tal (j f r holländska PVV) medan norska FrP hämtar sin näring från landets folkliga ”anti-Oslo”/anti-etablissemang-regionalism och finska PS slutligen är en arvtagare av efterkrigstidens finskspråkiga, (finlands)svenskfientliga och antikommunistiska landsbygdsrörelse.