Om den grevliga ätten von Rosen och den svenska extremhögern

Vad är det egentligen med den grevliga ätten von Rosen och extremhögern? Samtliga fyra barn och flera av barnbarnen till greve Carl Gustaf von Rosen och Ella von Rosen slutade nämligen som finansiärer av och medlemmar och aktivister inom den svenska extremhögern vilket torde vara rekord även inom den svenska överklassen och aristokratin.

 
 
Greve Eugène von Rosen på Örbyhus slott i Uppland och överceremonimästare på Stockholms slott var den som 1905 grundade, finansierade och ägde den antisemitiska tidningen Uplands-Posten med författaren Mauritz Rydgren som redaktör. Eugènes ene bror Eric von Rosen på Rockelstad slott i Södermanland finansierade både Nationalsocialistiska blocket och Svensk samling och var medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland och Svensk-tyska föreningen och den andre brodern hovstallmästare Clarence von Rosen i Djursholm och ursprunglig ägare till von Rosenska palatset på Strandvägen i Stockholm var likaså medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland och Svensk-tyska föreningen liksom i Gymniska förbundet, Svensk-Finlands vänner, Hjälpkommittén för Tysklands barn och Svensk opposition och han finansierade även Dagsposten och lindholmspartiet.
 
 
Den tredje brodern generallöjtnant Reinhold von Rosen, bosatt på Fituna säteri liksom i Rosenborgshuset på Östermalm i Stockholm där Stieg Larsson f ö förlade sin högerextrema underrättelseorganisation i Milleniumtrilogin, var medlem i Gymniska förbundet, Riksföreningen Sverige-Tyskland, Sveriges nationella förbund och Försvarsfrämjandet och även han stöttade Dagsposten och Maud von Rosen slutligen, d v s det fjärde syskonet, var medlem i Sveriges nationella förbund och Svensk-tyska föreningen.
 
 
Eric von Rosens son konstnären och poeten Björn von Rosen var i sin tur medlem i Gymniska förbundet, Clarence von Rosens dotter Lilian von Rosen var även hon medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland och Hjälpkommittén för Tysklands barn samt prenumerant på antisemitiska tidningen Nationen och skribent i den antisemitiska tidningen Sverige Fritt och Reinhold von Rosens ene son militärattaché och ryttmästare Gustaf Fredrik von Rosen var medlem i Gymniska förbundet, Nationella arbetsförbundet och Sveriges nationella förbund och dennes andre son konstnären Reinhold von Rosen var medlem i Hjälpkommittén för Tysklands barn.
 
 
Utöver barnen och barnbarnen till Carl Gustaf von Rosen och dennes amerikanska fru mångmiljonären Ella Carlton Moore från Philadelphia som härstammade från den berömda New England-familjen Winthrop hittas även ett flertal av ovanståendes partners, svågrar och svägerskor i den svenska extremhögerns matriklar såsom Hermann Göring som var medlem i Svenska antisemitiska föreningen när han var bosatt i Sverige liksom läkarna Alfred von Rosen och Sophus von Rosen, medlemmar i Riksföreningen Sverige-Tyskland respektive Svensk Opposition, greve Claes von Rosen, friherrinnan Thema von Rosen m fl som bär samma familjenamn.
 
 

Den enda svenska elitfamilj med och av von Rosens status, förmögenhet, makt, position och kaliber som uppvisar en liknande bisarr och makaber överrepresentation inom den svenska extremhögern är mig veterligen den grevliga ätten Hamilton som är representerad med hela ett 25-tal enskilda namn i extremhögerns matriklar.