Den moderna migrationsregimen växte fram först på 1960- och 70-talen

Hans-Åke Persson påminner om att FN:s flyktingkonvention och hela det globala flyktinginstitutet liksom begreppet flykting i sig endast gällde européer och västerlänningar ända fram tills 1967 och på samma sätt var det först på 1960- och 70-talen som dagens europeiska och västerländska migrationsregim växte fram när bosättarstater som Kanada, USA och Australien avskaffade sina raskvoter och när de västeuropeiska kolonialmakterna och de nordeuropeiska välfärdsstaterna började reglera invandringen från sina nyligen självständiga kolonier respektive avskaffa sina arbetskraftsinvandringsprogram:

http://www.svd.se/fns-flyktingkonvention-fungerar-inte-i-dag

Därefter och ännu mer på och från och med 1980- och 90-talen kom flyktinginvandringen från de gamla kolonierna och från den utomvästerländska världen att sammanfalla med framväxten av dagens visumsystem när ”flyktingen” i stort sett helt och hållet kom att bli synonym med en utomvästerländsk invandrare. Argumentet att flyktingkonventionen och  flyktinginstitutet liksom även hela det globala mobilitetssystemet i sig inte längre fungerar handlar just om de förändringar i (väst)världens migrationssystem som ägde rum på 1960- och 70-talen.