Går det att vara kristen och extremhöger?

Den kristna sverigedemokraten Julia Kronlid har på sistone, i polemik mot Stefan Swärd och Micael Grenholm, aktualiserat en fråga som är som en repris på den intensiva debatt som pågick under mellankrigstiden i kristna kretsar och särskilt inom den dåtida kristna ungdomsrörelsen: Idag heter frågan ”går det att vara kristen och sverigedemokrat på en och samma gång?” och då hette frågan ”går det att vara kristen och nationalsocialist på en och samma gång?”:

http://www.svd.se/man-kan-visst-vara-kristen-och-sverigedemokrat

Bland de kristna som valde att öppet stödja och gå in i dåtidens nazistiska och fascistiska partier och organisationer fanns rena extremister som Hilding Malmgren i Skillingsfors och Gnarpprästen Ernst Ålander vilka betraktade Hitler som en Messiasgestalt medan andra nöjde sig med att anknyta till den kristna antisemitismens långa tradition och inte minst till Luthers radikala antisemitism.

Andra som gick hela vägen ut och anslöt sig till dåtidens extremhöger var den legendariske Karlstadsbiskopen Johan Alfred ”Fädernas kyrka” Eklund som dagens kristna sverigedemokrater hedrar och vördar djupt, den gamle Skarabiskopen Hjalmar Danell, teologerna Herbert Olsson och Hugo Odeberg och delar av det schartauanska prästerskapet i Västsverige kring Göteborgs Stifts-Tidning liksom den blivande biskopen Bo Giertz, den blivande överhovpredikanten Hans Åkerhielm, den blivande domprosten Gunnar Helander och de blivande professorerna Bengt Sundkler och Alf Åberg medan andra som ärkebiskopen Erling Eidem, Härnösandsbiskopen Torsten Bohlin, Västeråsbiskopen John Cullberg, poeten Karl-Gustaf Hildebrand och Ingmar Bergmans far Erik Bergman vacklade och i några fall kom att byta sida och t o m sluta som antinazister.