Svenska kyrkans ärkebiskop och kungafamiljens överhovpredikant Erling Eidem var pro-nazist och finansierade i hemlighet svensk extremhöger

Stefan Swärd och Micael Grenholm påminner om att Svenska kyrkans ärkebiskop och kungafamiljens överhovpredikant Erling Eidem lovade Hitler att han skulle bekämpa alla svenska protester mot den tyska protestantiska kyrkans nazifiering:

http://www.svd.se/kyrkan-behover-sta-upp-mot-hogerextremismen

Mötet mellan Eidem och Hitler ägde rum i Berlin den 2 maj 1934 och den svenske ärkebiskopen passade då på att hylla Hitler och nationalsocialismen som varande ”det tyska folkets räddning ur en kritisk situation”

Senare samma år skrev ärkebiskop Eidem i ett brev att ”nazismens genombrott betytt mycket för den nationella livskraften och en upprensning av olika dekadenta fenomen. En liknande upprensning hade även behövts i Sverige där det rådde en otrolig slapphet på det moraliska området.”

I ett annat brev skrev Eidem: ”Jag vill emellertid av hela hjärtat förklara för Eder att jag varken intager eller kommer att intaga någon ställning mot den svenska nationalsocialismen såsom politisk riktning.”

Och ärkebiskopens personlige sekreterare Nils Karlström skrev att ”ingen som något känner förhållandena i det förnazistiska Tyskland torde förneka nödvändigheten av att det kom till en reglering av judarnas alltför starka inflytande på statens och folkets liv.” Ironiskt nog disputerade Karlström sedermera på en avhandling om Svenska kyrkans och ärkebiskop Eidems syn på och förhållande till nationalsocialismen och försvarade naturligtvis sin gamle arbetsgivare (i avhandlingen Kyrkan och nazismen från 1976).

Erling Eidem finns också upptagen som hemlig bidragsgivare till fascistiska Sveriges nationella förbund 1936. Slutligen var Eidem en av de svenskar som allra tidigast fick veta om existensen av dödslägren på kontinenten men han valde att tiga om denna vetskap.