Arbetslöshet bland högskoleutbildade icke-vita fördubblad i Storbritannien och tre- till fyrdubblad i Sverige

Sverige och Storbritannien är numera jämförbara med varandra i fråga om mångfald i befolkningssammansättningen.

Brittiska Trade Union Congress (TUC) har undersökt arbetsmarknadssituationen för utexaminerade högskolestudenter i Storbritannien som visar att bland icke-vita unga vuxna britter med högskoleexamen är 5,9% arbetslösa jämfört med 2,3% bland vita unga vuxna britter med högskoleexamen:

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/black-and-asian-graduates-more-than-twice-as-likely-to-be-unemployed-a6984926.html

I Sverige är mellan 1,5-2% av alla unga vuxna vita majoritetssvenskar med högskoleutbildning arbetslösa tre år efter uttagen högskoleexamen att jämföra med 4,3%, 5%, 6,5% respektive 9,1% för unga vuxna med en svensk högskoleutbildning som är födda i Europa (utom Norden), Sydamerika, Asien och Afrika och vilka har invandrat till Sverige innan skolstart.