Antalet doktorander med utomeuropeisk bakgrund tillhörande den s k ”andragenerationen” är rekordlågt i Sverige: Knappt 20 antas per läsår

Nationalekonomerna Rikard Forslid och Jonas Häckner skriver idag på DN Debatt om att antalet antagna doktorander vid landets högskolor har minskat dramatiskt under de senaste åren:

http://www.dn.se/debatt/dramatisk-minskning-av-nya-doktorander-i-sverige

Under ett visst läsår finns knappt 20 000 doktorander i hela ”högskolesystemet” och numera antas ca 3000 doktorander under ett visst läsår vilket är en betydande minskning jämfört med tidigare år.

Påminner gärna om det nästan overkligt låga antalet nyantagna doktorander med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika under ett visst läsår och varav flertalet av de som är födda i Afrika, Asien och Sydamerika är inresande s k gästdoktorander (och flera är dessutom också utlandsadopterade) medan den s k ”andragenerationen” lyser med sin frånvaro bland landets doktorander på ett närmast chockerande vis – totalt antas under ett visst läsår knappt 20 ”andrageneration:are” som doktorander vid landets högskolor.

doktorandnybörjare läsåret 2012/13:
bakgrund i Afrika: 11 födda i Afrika, 2 födda i Sverige med två föräldrar födda i Afrika
bakgrund i Asien: 92 födda i Asien, 13 födda i Sverige med två föräldrar födda i Asien
bakgrund i Sydamerika: 22 födda i Sydamerika, 2 födda i Sverige med två föräldrar födda i Sydamerika

Huvudorsaken till katastrofsiffrorna står att hitta i att höga procentandelar av elever och studenter med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika ”slås ut” redan i grundskolan och därefter även i gymnasiet, och vilket i slutänden innebär att endast en mindre procentandel av dem till slut lyckas ta sig in på högskolan överhuvudtaget och än färre lyckas sedan ta sig ut med en examen i ryggen som gör att de kan antas som doktorander. Slutresultatet är att ytterst få disputerade lärare och forskare vid landets högskolor idag har bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika överhuvudtaget, och särskilt gället det de s k ”andrageneration:arna” som verkligen är försvinnande få.