Swedenborgspastorn Olle Hjern har gått bort: Ännu en aktad medborgare som lyckades med att vara både högerextremist och antirasist

I dagarna har Olle Hjern gått bort, mångårig pastor i swedenborgarnas Nya kyrkan och dess f d internationelle ledare och kyrkopresident samt i kraft av sin ålder Sveriges och en av världens mest kända swedenborgare och Swedenborg-experter och i egenskap av detta ofta anlitad och engagerad av både medierna, kulturvärlden och akademin: Hjern har bl a skrivit förordet till nyutgåvan av Martin Lamms bok ”Swedenborg: En studie över hans utveckling till mystiker och andeskådare” (och Stockholms universitets f d rektor Inge Jonsson skrev efterordet).

Hjern var vidare mångårig medlem, styrelse- och hedersledamot i Almqvistsällskapet, Swedenborgssällskapet, Romantiska förbundet och Religionsvetenskapliga sällskapet mm mm och intresserade sig för allt från frimureri och alkemi till esoterism och vedisk filosofi och han bjöds ofta in för att föreläsa och hålla seminarier vid högskolor och institut liksom för att skriva artiklar och texter i antologier och tidskrifter som behandlade både litterära och religiösa ämnen och spörsmål.

Hjern var också aktiv och engagerad i sociala frågor och ungdomsfrågor och inte minst i frågor som rör rasism och nazism: Hjern tillhörde Anders Carlbergs vid det här laget legendariska krets och han var knuten till Fryshuset och en ofta sedd gäst och deltagare på antirasistiska konferenser och sammankomster.

Hjern har samtidigt en gedigen nazistisk och högerextrem bakgrund: Som tonåring prenumererade han på den antisemitiska tidningen Nationen och han var under krigsåren medlem i nazistiska lindholmspartiet. Efter kriget från 1950-talet och fram tills 1980-talet var han medlem i fascistiska Nysvenska rörelsen, på 1960-talet var han medlem i högerextrema ordenssällskapet S:t Michaelsorden och fram tills slutet av 1980-talet skrev han även i högerextrema Sveriges nationella förbunds tidning Fria Ord under Georg Frostensons redaktörskap (d v s författaren Katarina Frostensons far). Det ska också tilläggas att nazister och högerextremister alltid har varit starkt överrepresenterade inom Swedenborgsrörelsen då Swedenborg av dessa betraktas som en antisemit – den tidigare pastorn friherre Eric von Born (d v s författaren Heidi von Borns far) är ett exempel på detta liksom den förmögne Lars Solstråhle, huvudfinansiär av Radio Islam, den kände vandraren och arkitekten friherre Erik Reuterswärd, den gamle ”klubbkungen” Eddie Grahn och f d FOA-forskaren och kemisten Arne Groth.

Hjern var vidare en av skribenterna i Björn Sahlins antologi ”Religionsfrihet – för vem? Nya religioner möter samhället” tillsammans med den också nyligen bortgångne radikalkonservative lundateologen Per Beskow, den högerextreme advokaten Lennart Hane och f d regeringsrådet Gustaf Petrén som också han var en gammal lindholmsnazist och Hjern tillhörde också redaktionen bakom Björn Sahlins tidskrift Gnosis tillsammans med den svenska Hare Krishna-rörelsens grundare Jörgen Sundvall och Willy Pfändtner, indianforskaren Åke Hultkrantz och Jan-Olof Bengtsson som kom att tillhöra kretsen kring radikalkonservativa tidskriften Salt.

Olle Hjern är ett av otaliga svenska exempel på hur en gedigen extremhögerbakgrund och ett gediget extremhögerengagemang samtidigt kan kombineras med både en aktad och respekterad position inom det svenska kulturella och akademiska etablissemanget liksom med ett s k antirasistiskt engagemang.

Olle Hjern (Ellerström).jpg