Om blandrelationer när modern är utrikes född

För alla som är intresserade av s k blandrelationer och s k blandbarn och framför allt om vilka parkombinationer som är de vanligaste i högutbildade och akademiska Uppsala län när modern är utlandsfödd:

I en studie som undersöker samtliga barn som varit i kontakt med barnhälsovården i Uppsala län 1998-2006 framgår det att partnern (som oftast men inte alltid utgörs av den biologiske fadern – ibland handlar det om en styvfar, ibland om en samkönad partner o s v) är svenskfödd om modern är:

född i Sverige: 91,6%
född i övriga Norden: 65,9%
född i Västvärlden: 59%
Kommentar: 91,6% av alla svenskfödda mödrar har en partner som också är svenskfödd och det är mycket vanligt att mödrar födda i övriga Norden och Västvärlden har en svenskfödd partner.

född i Central- och Östeuropa: 43,9%
född på Balkan: 19,7%
Kommentar: Det är mycket vanligt att mödrar födda i Central- och Östeuropa har en svenskfödd partner – dock är detta mindre vanligt bland mödrar födda på Balkan.

född i Irak: 1,1%
född i Iran: 8,7%
född i Turkiet: 4,3%
född i Nordafrika: 6,1%
Kommentar: Det är mycket ovanligt att mödrar födda i Mellanöstern har en svenskfödd partner – dock är detta mer vanligt bland mödrar födda i Iran.

född i Östafrika: 8,2%
född i subsahariska Afrika: 30,6%
Kommentar: Det är vanligt att mödrar födda i subsahariska Afrika har en svenskfödd partner – dock är detta mindre vanligt bland mödrar födda i Östafrika.

född i Thailand: 86,2%
född i Sydasien: 8,7%
född i Stillahavsasien: 56%
Kommentar: Det är mycket vanligt att mödrar födda i Östasien och Sydostasien har en svenskfödd partner – dock är detta mindre vanligt bland mödrar födda i Sydasien.

född i Central- och Sydamerika: 59,9%
Kommentar: Det är mycket vanligt att mödrar födda i Central- och Sydamerika har en svenskfödd partner.