Om hur de pågående demonstrationerna i Peru, extremhögern, den japanska fascismen och den svenska eliten hänger samman

Än en gång gör sig 1900-talets blodiga historia påmind i den pågående presidentvalskampanjen i Peru, och än en gång finns det tydliga kopplingar till extremhögern och till de svenska eliterna.

Det pågår just nu omfattande protester från fr a urfolksinvånarnas sida i Peru: Protesterna riktar sig mot presidentkandidaten Keiko Fujimoro inför helgens val, dotter till den korrupte ex-presidenten Alberto Fujimoro, som på 1990-talet lät tvångssterilisera 350 000 kvinnor och 25 000 män i historiens förhoppningsvis sista stora massteriliseringsaktion med rasbiologiska förtecken då den absoluta majoriteten just tillhörde urfolksinvånargruppen, d v s det var nog ytterst få ättlingar till spanjorer och till andra européer som steriliserades i Peru på 1990-talet.

Steriliseringsprogrammet finansierades av den astronomiskt rike framlidne japanske fascisten Ryoichi Sasakawa som var den ende som kunde tävla med vår Ingvar Kamprad vad gäller att vara ”världens rikaste fascist” via dennes stiftelse.

Vill bara påminna om att tiotusentals svenska och skandinaviska författare, musiker, konstnärer, dansare, sångare, artister och kulturarbetare av alla de slag liksom forskare, journalister och andra skriftställare genom åren har erhållit stipendier, forskningsmedel och priser från Sasakawa-stiftelsen som i Sveriges förvaltas av Wallenbergarnas SEB, vars kontor är beläget i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens hus på Östermalm i Stockholm och vars styrelse som har bestått av en veritabel ”vem-är-vem-i-den-svenska-forskarvärlden” under många år leddes av vår nuvarande konungs syster prinsessan Christina. Flertalet svenska högskolor samarbetar vidare på olika sätt med Sasakawa-stiftelsen och åtskilliga av landets asienforskare och japanforskare har varit knutna till stiftelsen liksom flera ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien, i Kungl. Vitterhetsakademien och i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Sedan kan så klart inte den svenska forskareliten och den svenska kultur- och högskolevärlden och de svenska asien- och japanforskarna lastas för att 100 000-tals urfolksinvånare i Peru steriliserades på 1990-talet och ej heller kan desamma lastas för att Sasakawa var fullständigt besatt av Sverige och Skandinavien och därför formligen överöste oss svenskar och skandinaver med pengar – jag gissar att Bernadotteprinsessan och alla de professorer, rektorer, kändisforskare och elitsvenskar såsom Olof Palme som frotterat sig med Sasakawa helt enkelt bara har tackat och tagit emot alla pengarna. Sasakawa skänkte bl a pengar till Olof Palmes nedrustningskommission för nedrustning och säkerhet men samtidigt ska det påminnas om att många av de franska asien- och japanforskarna liksom många av de amerikanska dito med vissa (högerextrema) undantag har vägrat befatta sig med Sasakawa-stiftelsen.

Och ironiskt nog gick framlidne asienforskaren och diplomaten Gunnar Jarring i god för att Sasakawa inte hade varit fascist tillsammans med Olof Palme när stiftelsen etablerades i Sverige på 1980-talet: Jarring är då visserligen Sveriges störste expert på turkarna genom tiderna, d v s han var en s k turkolog liksom att han också hade en bakgrund som underrättelseagent i Mellanöstern och som svensk FN-diplomat, men han var då själv aktiv fascist på 1930-talet och möjligen in på 1940-talet i egenskap av att vara en ledande medlem i Sveriges nationella förbund. Och Palme var visserligen en militant antifascist och en radikal antirasist men stora delar av hans egen familj var organiserade fascister och högerextremister innan och under kriget inklusive hans egen mor som var ledare för nazistiska Deutsche Frauenbund i Sverige under krigsåren.

Samtidigt har alla forskare och högutbildade svenskar och skandinaver som har haft med Sasakawa-stiftelsen att göra varit väl medvetna om att ingen annan personifierade och närmast inkarnerade den japanska fascismen på samma sätt som denne: Ryoichi Sasakawa lyckades med bedriften att personligen ha ihjäl mängder med människor under kriget, med att träffa Mussolini och med att klassas som krigsförbrytare av värsta sort (d v s som massmördare) samt därefter med att bli en av Japans och världens rikaste människor genom tiderna i egenskap av att vara en slags kombinerad yakuzaledare, fascistledare, grå eminens och internationell filantrop i efterkrigs-Japan med en jättelik förmögenhet bakom sig som byggde på att hans gamle fascistkamrat och även cellkamrat under Tokyorättegångarna efter kriget Kishi Nobosuke gav denne delar av spelmonopolet i landet efter att han senare blev premiärminister. Tillsammans med ännu en fascist, Yoshio Kodama, kom Sasakawa därefter att bli en av både Japans och världens mäktigaste människor. I augusti 1945, när de allierade var på väg att invadera landet och när Japans städer stod i brand och landet såg ut som ett månlandskap, gick 13 ledande japanska fascister uppför ett berg utanför Tokyo varifrån de tillsammans betraktade eldhavet och imperiets fullständiga undergång. Samtliga begick sedan rituellt självmord på berget utom en i gruppen – Yoshio Kodama som ensam vandrade tillbaka nedför berget till den ruinstad som en gång hade varit imperiets metropol. Kodama kom därefter under efterkrigstiden att bli Sasakawas ”sidekick” och högra hand: Liksom Sasakawa var han både en slags yakuzaledare och en grå eminens i efterkrigs-Japan och han sägs ha förorsakat flera premiärministrars fall liksom andra premiärministrars uppgång.

Sasakawas stiftelse var under hela efterkrigstiden världens största enskilda bidragsgivare till humanitära, sociala, medicinska, utvecklingspolitiska och fredsfrämjande ändamål och den viktigaste privata finansiären av FN och särkilt av FN-organen UNESCO, WHO och FAO. Samtidigt fortsatte han fram till sin död 1995 att pumpa in pengar och finansiera den västerländska och europeiska extremhögern liksom högerextrema Moon-kyrkan och World Anti-Communist League och den just nu aktualiserade massteriliseringsaktionen av urfolksinvånare i Peru.