Katastrof-Sverige i repris: Fortfarande sämst i västvärlden på att ge invandrade jobb

Andelen förvärvsarbetande uppgick i november 2013 till 81 respektive 82 procent bland inrikes födda kvinnor och män och till 55 respektive 61 procent bland utrikes födda kvinnor och män. Lägst andel förvärvsarbetande uppvisade kvinnor och män födda i Afrika söder om Sahara samt i Mellanöstern och i Asien.

Idag, d v s i april 2016, har förvärvsfrekvens gått upp ytterligare bland de inrikes födda samtidigt som den har sjunkit ytterligare bland invånarna födda i Afrika, Mellanöstern och Asien. Gissningsvis har idag max 35-40% av alla kvinnor födda i Afrika och Mellanöstern ett arbete och ej mer än kring 50% av alla män födda i Afrika, Asien och Mellanöstern.

Noteras bör att om den s k ”andragenerationen” tas bort från kategorin inrikes födda så är förvärvsfrekvensen än högre för dessa. Observera även att inget annat ”folkslags” kvinnor i världen uppvisar en så hög förvärvsfrekvens som de majoritetssvenska kvinnorna.

12923095_10153600171250847_4892500885265488027_n.jpg