Om skillnader i sysselsättning bland invandrade i Sverige, Norge och Danmark

En rapport från norska Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som bygger på statistik från OECD och Eurostat, och som i sin tur bygger på offentlig statistik från världens alla i-länder och EU:s alla medlemsstater, visar att Norge uppvisar den allra högsta sysselsättningsgraden bland invandrade i Skandinavien liksom att Norge bara överträffas av Island, Schweiz och Luxemburg.
 
Samtidigt konstaterar rapporten att även om Sverige uppvisar rekordsiffror vad gäller invånare med utländsk bakgrund i ålderskategorin 15-34 år (35% hade någon form av utländsk bakgrund inom denna ålderskohort år 2013 – idag handlar det om 40% varav en absolut majoritet har bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika) så uppvisar även Norge en snabbt ökande befolkningsheterogenitet bland landets barn, ungdomar och unga vuxna – 28% av alla norrmän i åldrarna 15-34 år har idag någon form av utländsk bakgrund (och för Danmark gäller procentsiffran 23%).
 
Sverige uppvisar också en mycket hög andel ”blandade” inom sin utländsk bakgrund-befolkning jämfört med både Danmark och Norge vilket tyder på att majoritetssvenskarna ingår i s k ”blandrelationer” i högre utsträckning än majoritetsnorrmännen och majoritetsdanskarna som då är mer endogama/homogama i sina partnerval.
 
Utländsk bakgrund Skand.jpg
Vidare uppvisar Norge, Sverige och Danmark de allra högsta siffrorna inom EU vad gäller sysselsättningsfrekvensen bland invånare i åldersgruppen 15-34 år som har infödd majoritetsbakgrund och både Norge och Sverige uppvisar tyvärr stora skillnader i sysselsättning mellan unga majoritetsinvånare och unga ”andrageneration:are”.
 
Sysselsättningsgapet mellan infödda och invandrade rakt av är fortfarande som allra störst i Sverige inom OECD och inom EU. Och slutligen – i Norge har fler invandrare med låg utbildning jobb än i Sverige och i Danmark har fler invandrare med hög utbildning jobb än i Sverige.