Vänstern och arbetarrörelsen ska absolut värna om fattiga vita men det är de icke-vita som är fattiga just i Sverige

Bara en påminnelse apropå Aida Hadzialics kritik av en ras- och vithetsanalys av dagens Sverige och uppmaning till att vänstern och arbetarrörelsen också måste värna om fattiga vita (och vilket jag i och för sig helt instämmer i):

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22564766.ab

andel som är helt och hållet beroende av ekonomiskt bistånd (OBS: Siffrorna är från 2008 – allt tyder på att det är än mer extremt idag – kanske är bara 1,5-2% av majoritetsinvånarna numera beroende av bidrag, vilket så klart är illa nog, medan kanske 30% av de utomvästerländska invånarna är det.):
födda i Sverige: 3%
födda i västvärlden: 7%
födda utanför västvärlden: 23%

andel med svensk bakgrund som lever i materiell fattigdom: 2%andel med utomeuropeisk bakgrund som lever i materiell fattigdom: 18%plus
andel med svensk bakgrund som lever i allvarlig materiell fattigdom: 0,3%
andel med utomeuropeisk bakgrund som lever i allvarlig materiell fattigdom: 8%
(OBS: Ovanstående siffror är från 2014 – allt tyder på att det är värre idag år 2016 – kanske lever 1,5-2% av majoritetsinvånarna sammantaget i fattigdom, vilket så klart är illa nog, medan kanske 30% av de utomvästerländska invånarna gör det.)

OBS: Sedan vet jag också att det är värre att vara fattig afrikan i genomrasistiska Belgien, fattig latino i genomrasistiska USA, fattig asiat i genomrasistiska Italien och fattig muslim i genomrasistiska Frankrike än att vara en fattig invånare med utomvästerländsk bakgrund i antirasistiska Sverige samt att det absolut går att vara och bli både lycklig och mycket lycklig även som fattig eller mycket fattig.

Och naturligtvis ska vänstern och arbetarrörelsen även kämpa för fattiga vita i Övre Norrlands inland, på Smålands högland, längs Bohusläns och Hallands kuster, på Gotlands och Ölands landsbygd, på Västerlen och i Värmlands och Dalarnas skogskommuner liksom i Herrgården i Malmö, på ”Svenneberget” i Bergsjön i Göteborg och i Högalids församling på Södermalm i Stockholm.