Om Tyska skolans nazistiska förflutna

Expressens Lars Lindström skriver bl a om Tyska skolan på Karlavägen 25 på Östermalm utan att namnge att det är den skolan som åsyftas – gissningsvis då skolan ju idag är en s k elitskola och naturligtvis inte ska behöva lida för det som hände där under krigsåren:

http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/dags-att-ta-vart-land-tillbaka-fran-vitmaktretoriker-och-hobbynazister

Tyska skolan som nygrundades 1941 var en helt och hållet nazifierad skola, hakkorsflaggan vajade över portgången och eleverna var organiserade i paramilitära formationer och var ibland också uniformerade liksom lärarna och i skolans styrelse satt både ”expat”-tyskar, tyska invandrare som bodde permanent i Sverige samt majoritetssvenskar såsom nobelpristagaren Hans von Euler, tyskaprofessorn Erik Wellander och asienforskaren Sven Hedin. Skolan hamnade t o m på de allierades s k svarta lista och lades ned efter krigsslutet för att sedan nygrundas igen 1953.

Sedan fanns det även andra skolor på Östermalm som leddes av nazister (i egenskap av rektorer och inspektorer) alternativt där ett flertal nazister undervisade såsom Carlssons, Beskowska och Östra Real.

Jag minns själv när jag i tyska UD:s gamla arkiv en gång i tiden hittade långa namnlistor över de elever som gick på skolan under krigsåren uppdelade i olika Hitler Jugend- och Bund Deutscher Mädel-formationer. För ett antal år sedan hörde även en pensionerad professor av sig och berättade om sin tid på Tyska skolan mellan 1941-44 och som växte upp i Bromma och vars båda föräldrar hade varit organiserade högerextremister utan att ha någon tysk bakgrund (och vilka även skrev in professorn i fråga som medlem i en nazistisk organisation). Professorn berättade bl a att det var ”en mycket stimulerande studietid” och att lärarna där var ”utmärkta” samt att han fick ”insikt i hur en regim, för att rättfärdiga sina handlingar, kan tillrättalägga landets historia”.