Andel förtroendevalda politiker med utländsk bakgrund sedan 2014 års val

Andel förtroendevalda politiker i landets samtliga kommuner och landsting med någon form av utländsk bakgrund efter 2014 års val:

utrikes födda (d v s de invandrade):
andel i befolkningen 2014: 19%
andel förtroendevalda efter 2014 års val: 9%
förändring sedan 2010 års val: +1%

inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (den s k ”andra generationen”):
andel i befolkningen 2014: 3%
andel förtroendevalda efter 2014 års val: 2%
förändring sedan 2010 års val: +-0%

inrikes födda med en utrikes född förälder (de s k ”blandade”):
andel i befolkningen 2014: 6%
andel förtroendevalda efter 2014 års val: 6%
förändring sedan 2010 års val: +1%

inrikes födda med två inrikes födda föräldrar (de s k ”majoritetssvenskarna”):
andel förtroendevalda efter 2014 års val: 72%
andel förtroendevalda: 82%

Tyvärr finns ingen uppdelning mellan kontinent- eller regionursprung men tidigare siffror om landets alla förtroendevalda har indikerat att landets invånare med någon form av bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika är de som är de mest underrepresenterade medan de som har bakgrund i övriga Norden och Europa är relativt väl representerade.