SD växer på Östermalm och i elitskikten

Björn af Kleen skriver i dagens DN om att stödet till SD nu växer även i de burgna och förmögna skikten: http://fokus.dn.se/vreden-pa-ostermalm

Under supervalåret 2014 uppmärksammade jag att SD gick framåt i vissa valkretsar och områden där i stort sett enbart högutbildade höginkomsttagare bor, och särskilt i ett antal valkretsar på Östermalm som innefattar de allra finaste adresserna, och att den en gång så beryktade ”överklassnazismen” från mellankrigstiden och krigsåren uppenbarligen nu är tillbaka igen. I exakt samma valkretsar erhöll fascistiska Sveriges nationella förbund ett försvarligt antal röster på 1930- och 40-talen och även högerpopulistiska Ny demokrati hade ett visst stöd på Östermalm på 1990-talet.

I DN:s reportage om den nya ”överklassnazismen” vimlar det symtomatiskt nog av kändisar och familjenamn som inte bara tillhör landets yppersta elit utan också har föräldrar eller far- och morföräldrar som var organiserade fascister och högerextremister just under mellankrigstiden och krigsåren oavsett var de står själva idag såsom Jan Guillou, Anne Ramberg, Henric Ankarcrona, Carl Bernadotte m fl.

I reportaget berättar bl a f d kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth att hon ibland brukar läsa Avpixlat. På 1990-talet var Adelsohn Liljeroth en av dem som tillsammans med Gellert Tamas stöttade Fryshusets och Stockholms stads (nazi)skinheadprojekt allra mest och hon skrev även en reportagebok om huvudstadens skinheads liksom att hon likt Anders Carlberg öppet och helhjärtat gav sitt stöd åt Ultima Thule, d v s SD:s husband.

Krister Stehag, som leder SD Norrmalm-Östermalm-Gamla stan från ett antikvariat på Birger Jarlsgatan där jag själv en gång i tiden köpte på mig gammal nazistlitteratur, bekräftar att SD växer på Östermalm:

”- Sverigedemokraterna växer på Östermalm. Kretsföreningen SD Norrmalm-Östermalm-Gamla stan har omkring 260 medlemmar… Majoriteten av anhängarna bor på Strandvägen, Narvavägen och gatorna upp mot Karlavägen… Enligt Krister Stehag kommer många Östermalmskvinnor när han kallar till möte. SD Stockholm hyr en representativ våning på Katarinavägen på Södermalm. Storslagen utsikt över Stockholms ström. Mötena avslutas med att gruppen sjunger ”Du gamla, du fria”. Han beskriver kärleksfullt de kvinnliga besökarna som ”hårt mejkade minkpälsar”.”

En av medlemmarna i SD på Östermalm är Gunilla Edelstam, docent och tidigare lektor i juridik vid progressiva Södertörns högskola och knuten till FoU Södertörn, som uttrycker en närmast klassisk nationalsocialistisk hållning:

”- Moderaterna och Socialdemokraterna har byggt sin existens på att de företräder vissa klasser, arbetarklassen respektive kapitalisterna. Den kampen är överspelad. Sverigedemokraterna är inget klassparti. Här möts man över klassgränser och målsättningarna ligger på ett helt annat plan. Värnandet om det egna folket är i fokus och det handlar då inte enbart om jobben utan om en sammanhållning i vidare mening.”

Ännu en av de som intervjuas i reportaget är Patrik Engellau som leder Den nya välfärden, d v s Ny demokratis gamla tankesmedja, samt sajten Det goda samhället, där bl a Adelsohn Liljeroth skriver, och som tycker att dagens SD har blivit för mjäkiga:

”– Vi har ingen Churchill som kan elda upp folket och galvanisera de nationella känslorna för ett gemensamt mål. Undrar om någon i regeringen drivit ett företag i kris? Det är stort. Om vi hamnar i en motsvarande situation med nationen är det ännu större!”

Och slutligen,med anledning av SD:aren Krister Stehags uttalande i dagens DN:

”- Sverigedemokraterna växer på Östermalm. Kretsföreningen SD Norrmalm-Östermalm-Gamla stan har omkring 260 medlemmar… Majoriteten av anhängarna bor på Strandvägen, Narvavägen och gatorna upp mot Karlavägen.”

Organiserade högerextremister bosatta på Strandvägen på Östermalm 1937-43:

Medlemmar i pro-tyska och pro-nazistiska Svensk-tyska föreningen 1937:
J Arfwedson, kammarherre, Strandvägen 45
C von Bülow, legationsråd, Strandvägen 67
E von Bülow, fru, Strandvägen 67
H Berg, grosshandlare, Strandvägen 67
A Ehnström, kommerseråd, Strandvägen 11
B Erdman, fröken, Strandvägen 11
E Fogelklou, fröken, Strandvägen 5
H Fränkel, direktör, Strandvägen 17
D Jonsson, fröken, Strandvägen 5
C Kinnander, häradshövding, Strandvägen 23
J C:son Kjellberg, bankdirektör, Strandvägen 53
Koux, fru, Strandvägen 63
H Koux, direktör, Strandvägen 63
G Lindwall, fröken, Strandvägen 63
S Petrén, hovrättsfiskal, Strandvägen 25
G Piehl, fröken, Strandvägen 5
G H:son Piehl, civilingenjör, Strandvägen 5
T Rahmqvist, löjtnant, Strandvägen 59
C Sandell, fru, Strandvägen 41
S Sandell, fröken, Strandvägen 41
E Sievert, dir, Strandvägen 49
M Sievert, fru, Strandvägen 49
V Tersmeden, fru, Strandvägen 57
M Täcklind, ingenjör, Strandvägen 3
O Täcklind, fru, Strandvägen 3
CE Wilcke, kapten, Strandvägen 5

Medlemmar i fascistiska Svensk opposition 1941:
Ove Adlers, herr, Strandvägen 7
Karl Ahlström, direktör, Strandvägen 65
Karsten Ahlström, kassör, Strandvägen 65
Edla Andersson, fru, Strandvägen 45
Olle Andersson, arkitekt, Strandvägen 45,
Wilhelm Forsberg, redaktör, Strandvägen 7
Sven Johnsson, generalkonsul, Strandvägen 55
Tore Nordström, tullkontrollör, Strandvägen 31
Erna Pettersson, fröken, Strandvägen 45
Cecilia Rosenqvist Söderlund, fru, Strandvägen 41
CA Söderlund, direktör, Strandvägen 41
Gustaf Wannberg, ryttmästare, Strandvägen 51

Medlemmar i pro-tyska och pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland:
Ove Adlers, herr, Strandvägen 7 (1942) (1943)
Edla Andersson, fru, Strandvägen 45 (1942) (1943)
Olle Andersson, arkitekt, Strandvägen 45 (1942) (1943)
Jacques Arfwedson, kammarherre, Strandvägen 45 (1941)
Tage Enhörning, ryttmästare, Strandvägen 41 (1942) (1943)
Hjalmar Fries, läkare, Strandvägen 15 (1938) (1942) (1943)
Birger Hammar, direktör, Strandvägen 61 (1938) (1942) (1943)
Kurt Heinecke, direktör, Strandvägen 7 (1942) (1943)
Sven Johnson, generalkonsul, Strandvägen 55 (1942) (1943)
Carl Kempe, direktör, Strandvägen 1 (1942) (1943)
J Lindqvist, fil dr, Strandvägen 29 (1938) (1942)
Birger Lundström, direktör, Strandvägen 7 (1943)
Bertil Sandström, rådman, Strandvägen 17 (1942) (1943)
Anders Smith, grosshandlare, Strandvägen 9 (1941)
Magnus Täcklind, ingenjör, Strandvägen 3 (1942) (1943)
Gustaf Wannberg, ryttmästare, Strandvägen 51 (1942) (1943)
Lilly Wicander, fru, Strandvägen 55 (1942) (1943)
Otto Wistrand, direktör, Strandvägen 51 (1942)

Organiserade högerextremister bosatta på Narvavägen på Östermalm 1937-43:

Medlemmar i pro-tyska och pro-nazistiska Svensk-tyska föreningen 1937:
F Anger, jur stud, Narvavägen 7
Drangel, fröken, Narvavägen 5
A Drangel, fru, Narvavägen 5
E Drangel, hovrättsråd, Narvavägen 5
G Murray, överstelöjtnant, Narvavägen 3
O Smedberg, redaktör, Narvavägen 1

Medlemmar i fascistiska Svensk opposition 1941:
Ewa Bengtsson, fröken, Narvavägen 4
Magnus Björkman, tjänsteman, Narvavägen 5
W Christiansson, ombudsman, Narvavägen 3
Anna Lisa Crona, fröken, Narvavägen 31
Ella Ericsson, fröken, Narvavägen 27
Elsa Ericsson, fröken, Narvavägen 27
Henrietta E Ericsson, fröken, Narvavägen 27
E Folke Hjort, tjänsteman, Narvavägen 7
Maj-Britt Johansson, fröken, Narvavägen 31
Fritz B Lilienberg, polisman, Narvavägen 33
Anton M Moliter, köpman, Narvavägen 24
Hillevi Möllerswärd, fröken, Narvavägen 27
A Sundin f Sparre, fru, Narvavägen 29
Ebba Sundin, fröken, Narvavägen 29
Martha Wahlgren, fru, Narvavägen 31

Medlemmar i pro-tyska och pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland:
Rupert Beije, bankdirektör, Narvavägen 7 (1942) (1943)
MEG Håård, överstelöjtnant, Narvavägen 24 (1941)
Käthe Kamke, fru, Narvavägen 20 (1942) (1943)
Ragnar Nilsson, byggnadsingenjör, Narvavägen 32 (1942) (1943)
Tyra Pehrsson, folkskollärarinna, Narvavägen 22 (1943)
Nils Quennerstedt, vattenrättsdomare, Narvavägen 23 (1942) (1943)

Organiserade högerextremister bosatta på Karlavägen på Östermalm 1937-43:

Medlemmar i pro-tyska och pro-nazistiska Svensk-tyska föreningen 1937:
LI Aminoff, kamrer, Karlavägen 62
H Atmer, kapten, Karlavägen 93
CG Beskow, revisor, Karlavägen 62
I Beskow, fröken, Karlavägen 62
T Beskow, fru, Karlavägen 62
E Edman, direktör, Karlavägen 11
S Engdahl, kandidat, Karlavägen 93
O Falkman, ingenjör, Karlavägen 81
N Grevenmühl, fröken, Kroplien, Karlavägen 48
A Haglund, fröken, Karlavägen 28
E Haglund, fröken, Karlavägen 28
G Haglund, major, Karlavägen 28
A Hedenius, fröken, Karlavägen 74
F Heüman, fru, Karlavägen 83
A Holmström, gymnastikdirektör, Karlavägen 85
C Holmström, fru, Karlavägen 85
A Ax:son Johnsson, generalkonsul, Karlavägen 37
E Kroplien, fröken, Karlavägen 48
E Linder, generalmajor, Karlavägen 49
W Linder, generalska, Karlavägen 49
H Malmborg, fru, Karlavägen 14
M Ohlsson, fröken, Karlavägen 12
I af Sandeberg, fröken, Hallin, Karlavägen 60
H Stén, bankdirektör, Karlavägen 57
V Sterky, fröken, Karlavägen 83
Fr Sterzel, justitieråd, Karlavägen 23
G Sterzel, fru, Karlavägen 23
M Strömdahl, fröken, Karlavägen 43
L Sällfors, fru, Karlavägen 48
P Tham, civilingenjör, Karlavägen 59
A Tidner, jur dr, Karlavägen 88
I Tidner, fröken, Karlavägen 88
E von Wernstedt, fru, Karlavägen 74
B Wollin, fröken, Karlavägen 60

Prenumeranter på antisemitiska Nationen:
Herbert Atmer, kapten, Karlavägen 93 (1938) (1939) (1941)
Robert Wahlberg, herr, Karlavägen 70 (1938) (1939)

Medlemmar i fascistiska Svensk opposition 1941:
Elisabeth Andersson änkefru, Karlavägen 59
Victor Ankarcrona, ryttmästare, Karlavägen 70
Herbert Atmer, kapten, Karlavägen 93
Ingrid Bennerstedt, fröken, Karlavägen 59
Helge Blixell, försäkringsinspektör, Karlavägen 12
Sven Borg, gymnastikdirektör, Karlavägen 90
Carl E Carlberg, ingenjör, Karlavägen 11
Elsa Carlberg, fru, Karlavägen 11
Göran Dieden, fänrik, Karlavägen 7
Georg Ehrenborg, civilingenjör, Karlavägen 94
Folke G Englund, kammarmusiker, Karlavägen 90
Lilly E Ericsson, kontorist, Karlavägen 59
Johan Eriksen, försäljare, Karlavägen 43
H Flodberg, tjänsteman, Karlavägen 62
Karl Axel Grevesmühl, herr, Karlavägen 91
Hans Hultin, kamrer, Karlavägen 20
ST Hultman, leg läkare, Karlavägen
Brita Kroplin, fröken, Karlavägen 48
Joh Lindholm, kriminalkonstapel, Karlavägen 47
Erik Lorichs, kapten, Karlavägen 38
Gunhild Molin, fröken, Karlavägen 46
Linnea Molin, fru, Karlavägen 46
Carl Pettersson, målarmästare, Karlavägen 59
Helga Pettersson, fru, Karlavägen 59
Anna Ring, fru, Karlavägen 20
Gust B Ring, grosshandlare, Karlavägen 20
Carl Rosenberg, notarie, Karlavägen 88
Richissa Rönström, fru, Karlavägen 3
Lennart Selving, ingenjör, Karlavägen 60
G Wester, fru, Karlavägen 70
Ivar Wibom, kommendörkapten, Karlavägen 83

Aktieägare i fascistiska Dagsposten:
Max Däumichen, generalkonsul, Karlavägen 48 (1942) (1943)
Maud Holtermann, fru, Karlavägen 45 (1941) (1942) (1943)
Ivar Wibom, kommendörkapten, Karlavägen 83 (1941) (1942) (1943)

Medlemmar i pro-tyska och pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland:
Nils Ankarcrona, ryttmästare, Karlavägen 70 (1942) (1943)
Nils Brauns, konditor, Karlavägen 58 (1942) (1943)
Erik Gunnar Burman, löjtnant, Karlavägen 28 (1942) (1943)
Carl Ernfrid Carlberg, ingenjör, Karlavägen 11 (1938) (1941) (1943)
Max Däumichen, generalkonsul, Karlavägen 48 (1942) (1943)
Signe Fiedler, professorska, Karlavägen 15 (1942) (1943)
Ulf Hamacher, kandidat, Karlavägen 74 (1941) (1942)
Maud Holterman, fru, Karlavägen 45 (1942) (1943)
Lorenz Hölcke, direktör, Karlavägen 20 (1942) (1943)
Maud Keyser, sångerska, Karlavägen 43 (1942) (1943)
Hjalmar Lidholm, ingenjör, Karlavägen 24 (1942) (1943)
Johan Lindholm, kriminalkonstapel, Karlavägen 47 (1942) (1943)
Gunhild Molin, fröken, Karlavägen 46 (1942) (1943)
Linnea Molin, fru, Karlavägen 46 (1942) (1943)
Axel Norman, direktör, Karlavägen 78 (1942) (1943)
Helga Pettersson, fru, Karlavägen 59 (1942)
Carl Rosenberg, notarie, Karlavägen 88 (1942) (1943)
Carl Schmidt, tandläkare, Karlavägen 74 (1942) (1943)
Martha Schuddeboom, fru, Karlavägen 76 (1942) (1943)
Birger Sundberg, kandidat, Karlavägen 86 (1941) (1942)
A Wålstedt, konsul & bankdirektör, Karlavägen 30 (1942) (1943)

One comment

  1. Pingback: Betydelsen av 30 November. | Konst & Politik