Om de adliga familjerna von Krusenstierna och Douglas och den svenska extremhögern

Det är numera mycket sällan som jag ”springer på” för mig hittills helt och hållet okända och därmed nya adliga namn inom den svenska extremhögern, inte minst då den svenska adeln ju är demografiskt ytterst begränsad till antalet av rent biologiska (och patrilinjära) skäl samt då det anses politiskt, ekonomiskt och även socialt känsligt när eliten, överklassen och aristokratin engagerar sig för extremhögern och vilket har gjort att otaliga högerextrema ”överklasspår” har sopats igen för evigt i arkiven och biblioteken, men idag gjorde jag faktiskt ett sådant fynd – en viss friherrinna Dagmar von Krusenstjerna som skrev in sig som medlem i Svenska nationalsocialistiska partiet 1934 tillsammans med en ej namngiven son och med postadress Stjärnorps slott i närheten av Vreta Kloster utanför Linköping som ju då är den grevliga ätten Douglas stamsäte.
 12814173_10153534102715847_2090017160998330899_n.jpg
Krusenstiernorna är ej särdeles välrepresenterade inom extremhögern – åtminstone inte vad jag känner till: Den ende jag tidigare stött på är friherre Karl von Krusenstierna som var medlem i fascistiska Svensk opposition 1941 medan Douglas-familjen å andra sidan har ”producerat” åtskilliga medlemmar, finansiärer och aktivister inom extremhögern såsom bl a Stjärnorpsgreven Carl Douglas, aktieägare i Dagsposten 1942-43, och generalmajor Archibald Douglas som var med och finansierade ”grundplåten” till grundandet av ”överklassnazistiska” Nationalsocialistiska blocket 1933 samt greve Oscar W Douglas som var medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland när Nazi-Tyskland stod på höjden av sin makt 1942.