Om Olov Hartman

Lite ironiskt att Lars H Gustafsson citerade den store kristne humanisten och antifascisten Olov Hartman i sin antirasistiska artikel i DN Kultur häromdagen:
 
 
”Alla tillhör vi samma människosläkte, ingen får ställas utanför. Eller som i kyrkans nattvardsbön: ”Uppenbara för oss ditt bords hemlighet: Ett enda bröd och en enda mänsklighet”. Bönen är skriven av Olov Hartman. När den skulle införas i kyrkohandboken ville inflytelserika krafter att orden ”en enda mänsklighet” skulle utbytas mot ”en enda kristenhet”. Hartman vägrade. Först sedan han hotat med att dra tillbaka alla sina texter i kyrkohandboken fick han sin vilja igenom.”
 
Hartman, teol dr, författare, dramatiker, förläggare, chef för Sigtunastiftelsen m m, var då medlem i Sveriges fascistiska kamporganisation och framförde dess kampsång Fascisthymn på ett möte i Uppsala 1929. Månne ville han likt sin far överstelöjtnanten i Frälsningsarmén Carl Hartman både sjunga, spela, marschera och paradera iklädd paramilitär uniform – alla har vi ju våra bevekelsegrunder och ingen av oss slipper ju ifrån våra föräldrars påverkan och inverkan.
 

I medlemsmatrikeln för Uppsala-avdelningen av Sveriges fascistiska kamporganisation från 1929, d v s kampavdelning 21, som i sin tur var uppdelad i flera s k troppar såsom den paramilitära stormgruppen Erik Segersäll, hittas ett flertal välbekanta familjenamn i högerextrema sammanhang såsom Palme, Arpi, Ahlinder, de Roubetz, Cronstedt, Möllersvärd, Hamilton, von Döbeln, Murray, Thyselius m fl.

12841426_10153501632470847_2355414895823803592_o