Sveriges största minoritetsgrupper den 31 december 2015

Sveriges 50 största invandrargrupper utifrån ursprungsländer den 31 december 2015: I samtliga nedanstående siffror ingår både de utrikes födda, den så kallade ”andra generationen” och de s k ”blandade” (de som har en utrikes född och en inrikes född förälder) men inte den s k ”tredje generationen”.
 
1, Finland 417 331
2, f d Jugoslavien 290 481
3, Irak 195 891
4, Polen 128 535
5, f d Sovjetunionen 127 598
6, Syrien 127 289
7, Norge 117 964
8, Tyskland 112 283
9, Danmark 107 830
10, Iran 103 313
11, Turkiet 94 623
12, Somalia 89 409
13, Libanon 59 067
14, Thailand 56 249
15, Chile 56 123
16, Storbritannien 49 674
17, USA 44 329
18, Eritrea 37 622
19, Afghanistan 38 614
20, Kina 36 572
21, Indien 35 443
22, Rumänien 35 930
23, Ungern 32 245
24, Etiopien 30 470
25, Grekland 29 821
26, Estland 27 254
27, Vietnam 27 208
28, Filippinerna 21 193
29, Marocko 20 398
30, Sydkorea 19 507
31, Spanien 19 387
32, Nederländerna 18 717
33, Colombia 18 360
34, Frankrike 18 262
35, Pakistan 18 204
36, f d Tjeckoslovakien 18 143
37, Österrike 16 273
38, Peru 13 084
39, Sri Lanka 12 656
40, Brasilien 12 340
41, Bulgarien 11 985
42, Tunisien 11 581
43, Bangladesh 11 145
44, Egypten 10 972
45, Gambia 9932
46, Island 9761
47, Palestina 9138
48, Nigeria 7746
49, Bolivia 7726
50, Jordanien 7592