Andel invånare med utländsk bakgrund i landets tre storstäder

Andel med utländsk bakgrund i de tre största kommunerna i landet (färskare siffror än så här är svåra att uppbringa):

Malmö 50,2% (2013) – sannolikt över 55% idag
Stockholm 43% (2013) – sannolikt uppemot 50% idag
Göteborg 41% (2014) – sannolikt över 45% idag

I alla tre kommunerna har utomvästerländsk bakgrund nu gått om västerländsk bakgrund med råge och vilket i praktiken innebär att snart en tredjedel av invånarna i Malmö har utomvästerländsk bakgrund liksom snart en fjärdedel av invånarna i Stockholm och Göteborg. Detta är andelar och nivåer som utan problem kan mäta sig med de s k hypermångfaldspräglade storstäderna runtom i Europa liksom i västvärlden som helhet.

Diversity Sthlm 2013

Andel med utländsk bakgrund i Stockholms län: 42% (2013) – sannolikt över 45% idag

Botkyrka 66%
Södertälje 58%
Sundbyberg 49%
Huddinge 48%
Sigtuna 48%
Järfälla 46%
Solna 46%
Upplands Väsby 46%
Haninge 43%

Botkyrka och Södertälje sticker ut då 61% respektive 57% av samtliga invånare i dessa båda kommuner är inrikes födda, d v s i dessa båda kommuner har den så kallade ”andra generationen” gått om de utrikes födda (d v s de ”riktiga” invandrarna).

I samtliga ovanstående siffror ingår både de utrikes födda, den så kallade ”andra generationen” och de s k ”blandade” (de som har en utrikes född och en inrikes född förälder) men inte den s k ”tredje generationen” – hade dessa sistnämnda medtagits så hade samtliga ovanstående procentsiffror varit än högre.

Slutligen – bland alla invånare som är under 45 år, än mer under 30 år, än mer under 18 år, än mer under 5 år och ytterligare än mer under 1 års ålder och både i de tre största kommunerna i landet och i de tre storstadsregionerna som helhet är samtliga dessa procentsiffror mycket kraftigt förhöjda, och särskilt gäller det utomvästerländsk bakgrund-proportionerna.