Sverige fortfarande sämsta landet i Europa vad gäller arbetslöshetsstatistiken bland utländsk bakgrund-invånarna

I den senaste SCB- och Eurostat-statistiken om landets utländsk bakgrund-invånare och arbetsmarknadsläget (siffrorna gäller för nyårsafton 2014) framgår det att vi fortsätter att inta jumboplatsen och ”leda” bottenligan i Europa vad gäller skillnaden i att ha ett jobb eller ej mellan inrikes och utrikesfödda ”rakt av”:

 

”Skillnaden var störst i Sverige där sysselsättningsgraden för inrikes födda var 83,1 procent medan motsvarande siffra för utrikes födda var 67,8 procent.”

 

Den ”officiella” arbetslöshetssiffran uppgick till 5,4% bland invånarna med svensk bakgrund, till 10,6% bland landets alla ”andrageneration:are” och till 14,4% bland alla utrikes födda. I verkligheten i den fysisk-kroppsliga världen står dock mycket höga procentandelar av landets utländsk bakgrund-invånare helt och hållet utanför arbetsmarknaden, och särskilt gäller det utomeuropeisk bakgrund-invånarna.

 

Det framgår bl a även att hela en tredjedel av både de utrikes födda och ”andrageneration:arna” uppger att de upplevt hinder inom arbetslivet relaterade till sin bakgrund samt att de är överkvalificerade för det arbete de innehar. Andelen som deltid:ar och som har en tidsbegränsad anställning är också högre bland invånarna med utländsk bakgrund än bland de med svensk bakgrund.

 

Sysselsättningsgraden efter ålder:

 

20-24 år:
svensk bakgrund: 64,9%
utländsk bakgrund: 44,9%

 

25-54 år:
svensk bakgrund: 89%
utländsk bakgrund: 76,6%

 

55-64 år:
svensk bakgrund: 83,6%

utländsk bakgrund: 62,8%

Och när högkonjunkturen är över lär dessa skillnader och siffror tyvärr bli än mer extrema.